ENEF 2010
zákl. informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk

Stručná história konferencie "enef"

Myšlienka organizovania trojdňovej medzinárodnej konferencie "enef" - energetická efektívnosť sa zrodila v roku 1993, následne po založení Asociácie energetických manažérov (ASENEM). Pri diskusii o hlavnom názve pre toto podujatie sa nakoniec rozhodlo pre názov "enef" - energetická efektívnosť. Prvá konferencia "enef ´94" sa konala na strednom Slovensku v Banskej Bystrici, v novembri 1994. Hlavnými organizátormi boli ASENEM, Slovenská energetická inšpekcia - Energetická agentúra (SEI-EA) a spoločnosť MEEN. Po veľmi úspešnej odozve sa organizátori rozhodli založiť tradíciu pravidelných stretnutí každý druhý rok v oblastiach efektívneho využívania energie, energetickej efektívnosti, energetických služieb, financovania projektov na medzinárodnej úrovni. Zatiaľčo téma konferencie "enef '94" bola "Perspektívy pre energetickú efektívnosť na Slovensku", ďalšie konferencie mali témy "Energia, ekológia, ekonomika - cesty k prosperite" (1996), "Energia - vec verejná" (1998), "Efektívnejšia spotreba - istota pre lepšiu budúcnosť" (2000), "Energetika v pohybe" (2002), "Energetická a environmentálna politika" (2004), "Trvalá udržateľnosť zvyšovania efektívnosti využitia energie" (2006).

Všetky podujatia sa organizovali ako trojdňové, kde okrem plenárneho zasadnutia, ktoré už býva tradične v prvý deň, nasledujú odborné sekcie a workshopy. Konferencií "enef" sa priemerne zúčastňovalo 150 - 300 účastníkov, okrem slovenských aj odborníci z celej Európy, USA a Kanady. Na jednotlivých konferenciách "enef" odznelo vždy okolo 80 odborných prednášok.
ENEF 2002 ENEF 2004 ENEF 2006 ENEF 2008
Copyright © 2010 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS