logo_sk (83K)
základné informáciezborník prednášokdiskusiafotogalériakontaktyhistória en sk
reklamny_panel (52K)
Základné informácie:

Ročník: 7.
Termín: 7. - 9. november 2006
Téma konferencie: "Trvalá údržateľnosť zvyšovania efektívnosti využitia energie".
Miesto konania: Hotel Kaskády Sielnica pri Banskej BystriciÚčel a zameranie:
Slovensko, ako člen Európskej únie, prijalo a ďalej prijíma pravidlá a normy platné pre toto spoločenstvo. Dotýkajú sa energetickej politiky, jej realizácie, integrácie a liberalizácie trhu, regulácie v sieťových odvetviach ako aj legislatívy, práv a povinností dodávateľov a odberateľov elektriny, plynu, tepla a pravidiel energetického trhu.

Slovensko dosahuje vysokú energetickú náročnosť na tvorbu hrubého domáceho produktu. Energetická efektívnosť je jednou zo zásadných úloh energetickej a environmentálnej politiky štátu. Výmena skúseností, nadviazanie kontaktov a spolupráce v tejto oblasti je jednou z dôležitých tém tohto podujatia.

Vyváženosť vzťahov energetiky, ekológie a ekonomiky je dôležitou podmienkou na dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Zmyslom podujatia je výmena názorov a skúseností na zabezpečenie uvedených zámerov a cieľov v prospech celej spoločnosti.

Organizátor:
ASENEM - Asociácia energetických manažérov

Spoluorganizátori:
ECB - Energetické centrum Bratislava
FEI ST U - Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
SEA - Slovenská energetická agentúra
SV WEC - Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
ZPOE - Združenie priemyselných odberateľov energie
AEE - The Association of Energy Engineers - Slovak Chapter
MEEN - reklamná agentúra, Banská Bystrica

Organizačný výbor:
Doubrava Roman, Energetické centrum, Bratislava
Feil Frans, BTG, Enschede
Gula Adam, AGH, Kraków
Kučera Miroslav, Združenie priemyselných odberateľov energie, Bratislava
Mesík Ján, MEEN, Banská Bystrica
Rutšek Marian, EETEK Slovakia, s.r.o., Bratislava
Šoltésová Kvetoslava, Slovenská energetická agentúra, Bratislava
Viglaský Jozef, Technická univerzita Zvolen
Zsebik Albin, Technická univerzita, Budapešť

Generálny partner:
ABB, s.r.o., Bratislava

Hlavní partneri:
Accenture Bratislava
ČEZ Slovensko Bratislava
LogicaCMG Bratislava
SIEMENS, s.r.o., Bratislava
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL, Bratislava
SSE, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina

Oficiálni partneri:
DATEX Control Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava
D.A.L.I. - M.N., s.r.o., Tureň
HERZ Bratislava
INTECH, s.r.o., Bratislava
IFC Bratislava
PPA Power, s.r.o., Banská Bystrica
Raden, s.r.o., Košice
Slovenská obchodná a priemyselná komora, sekcia energetiky
Slovenský zväz výrobcov tepla
Tepláreň, s.r.o, Považská Bystrica
Topvar, a.s., Topoľčany
Výskumný ústav jadrových elektrární, a.s., Trnava
Weishaupt, s.r.o., Zvolen

Mediálny partner:
Magazín Energy

Konferencia je určená pre:
Zástupcov štátnej správy a samosprávy
Mimovládne organizácie
Výrobcov a dodávateľov energie
Energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
Vzdelávacie a výskumné organizácie