ENEF 2008
základné informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk
SPONZORI

Základné informácie

Ročník: 8.
Termín: 21. – 23. október 2008

Téma konferencie: „Energetická efektívnosť a zelená energia – príspevky k stabilite dodávok energie“
Miesto konania: Hotel Kaskády Sliač (Sielnica) pri Banskej Bystrici


Účel a zameranie
Liberalizácia energetického trhu a s ňou ťažko kontrolovateľný rast cien energetických tovarov (ropa, plyn, uhlie, elektrina a teplo) núti obyvateľov všetkých krajín zamýšľať sa nad riešením problémov spojených s hľadaním vhodných, cenovo konkurencieschopných dodávateľov energie a optimalizáciou finančného zabezpečenia energetického krytia svojho každodenného života. Obnoviteľné nosiče energie spolu s energetickou efektívnosťou významne pozitívne ovplyvnia situáciu na energetickom trhu.

Organizátori medzinárodnej konferencie "enef 08" sa rovnako v tomto ročníku konferencie, ako aj počas minulých ročníkov, snažili v medzinárodnom kontexte ponúknuť jej účastníkom podnety a nápady na eliminovanie nepriaznivého vývoja cien energie pre každodenný život.  Ponúkli nové cesty vo využívaní obnoviteľných nosičov energie a zvyšovaní energetickej efektívnosti. Ich záujmom bolo naznačiť účastníkom konferencie, kde sa obnoviteľné nosiče energie nachádzajú, kde na to vziať zdroje a akým spôsobom sa dajú riešiť problémy v tejto oblasti. Popri koncepcii zo strany exekutívy aj na tieto témy dalo odpovede rokovanie konferencie.

Konferencia bola určená pre:
Zástupcov štátnej správy a samosprávy
Mimovládne organizácie
Výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov energie
Energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
Vzdelávacie a výskumné organizácie
Vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Zborník prednášok z konferencie na CD je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk, alebo na poštovej adrese: Ján Mesík - MEEN, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica. Cena: 1785,- Sk (59,25 EUR) vrátane DPH.
K cene bude pripočítané balné a poštovné.
Zborník bude zaslaný na adresu objednávateľa na dobierku.

Prístup k zborníku je možné objednať na mailovej adrese
meen@meen.sk.
Na základe objednávky Vám bude mailom zaslaná zálohová faktúra a po úhrade Vám bude zaslaný daňový doklad a zároveň Vám budú preposlané na Vašu emailovú adresu prístupové údaje do internetového zborníka.
Cena: 1190 Sk (39,50 EUR) vrátane DPH.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

HLAVNI PARTNERI
Copyright © 2008 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS