ENEF 2004 - Energetická a environmentálna politika
ÚvodPartneriPrednáškyReklama
     

ŠIESTA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA


ENERGETICKÁ A ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 
a rektora Slovenskej technickej univerzity, Bratislava

Slovenská technická univerzita
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava
28. - 30. septembra 2004


Usporiadatelia:

 


Účel a zameranie:

Slovensko, ako člen Európskej únie prijalo a ďalej prijíma pravidla a normy platné pre toto spoločenstvo. Dotykajú sa energetickej politiky, jej realizácie, integrácie a liberalizácie trhu, regulácie v sieťových odvetviach, ako aj legislatívy, práv a povinnosti dodávateľov a odberateľov elektriny, plynu a tepla a pravidiel energetického trhu.  

Slovensko dosahuje vysokú energetickú náročnosť na tvorbu hrubého domáceho produktu. Energetická efektívnosť je jednou zo zásadných úloh energetickej a environmentálnej politiky štátu. Výmena skúsenosti, nadviazanie ďalších kontaktov a spolupráce v tejto oblasti je jednou z dôležitých tém tohto podujatia.  

Vyváženosť vzťahov Energetiky, Ekológie a Ekonomiky je dôležitou podmienkou na dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja. Zmyslom podujatia je výmena názorov a skúsenosti na zabezpečovanie uvedených zámerov a cieľov v prospech celej našej spoločnosti.

 

Čestné predsedníctvo

Vladimír Báleš, rektor
Slovenska technická univerzita, Bratislava

Michal Duranko, generálny riaditeľ' sekcie
výrobných a sieťových odvetvi,
Ministerstvo hospodárstva SR

Štefan Fecko, predseda
Slovenského výboru Svetovej energetickej rady WEC
Bratislava

Tomáš Malatinsky, prezident
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Bratislava, AZZZ SR


Odborní garanti

Miroslav Kučera, prezident ASENEM, Bratislava; Klub 500
Marian Rutšek, ASENEM Bratislava


Organizačný výbor

Marian Rutšek, ASENEM Bratislava
Miloš Revus, predseda SSPCH VTS, Bratislava
Alojz Taraj, Slovnaft Bratislava
Oľga Kubalíková, Slovnaft Bratislava
Ivan Bobak, ASENEM Bratislava
Milan Gašpír ASENEM Bratislava