Enef 2012
zákl. informáciezborník prednášok 2012fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.stavebnik.sk www.e-obce.sk www.biomasa.sk
Stručná história konferencie "enef"

Myšlienka organizovania trojdňovej medzinárodnej konferencie „enef“ – energetická efektívnosť sa zrodila v roku 1993, následne po založení Asociácie energetických manažérov (ASENEM). Pri diskusii o hlavnom názve pre toto podujatie sa nakoniec rozhodlo o názve „enef“ – energetická efektívnosť. Prvá konferencia „enef ´94“ sa konala na strednom Slovensku v Banskej Bystrici, v novembri 1994. Hlavnými organizátormi boli ASENEM, Slovenská energetická inšpekcia – Energetická agentúra (SEI-EA) a spoločnosť MEEN. Po veľmi úspešnej odozve sa organizátori rozhodli založiť tradíciu pravidelných stretnutí každý druhý rok v oblastiach efektívneho využívania energie, energetickej efektívnosti, energetických služieb, financovania projektov na medzinárodnej úrovni. Postupne sa ako spoluorgnizátori podujatia pridali aj ďalšie organizácie: Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC), Energetické centrum Bratislava (ECB), Združenie priemyselných odberateľov elektriny (ZPOE), Únia miest Slovenska. Zatiaľčo nosná téma konferencie „enef ‘94“ bola „Perspektívy pre energetickú efektívnosť na Slovensku“, ďalšie konferencie mali nosné témy: „Energia, ekológia, ekonomika – cesty k prosperite“ (1996), „Energia – vec verejná“ (1998), „Efektívnejšia spotreba - istota pre lepšiu budúcnosť“ (2000), „Energetika v pohybe“ (2002), „Energetická a environmentálna politika“ (2004), „Trvalá udržateľnosť zvyšovania efektívnosti využitia energie“ (2006), „Energetická efektívnosť a zelená energia – príspevky k stabilite dodávok energie“ (2008), „Rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie“ (2010).


Všetky podujatia sa organizovali ako trojdňové, kde okrem plenárneho zasadnutia, ktoré už býva tradične v prvý deň, nasledujú odborné sekcie a workshopy. Konferencií „enef“ sa priemerne zúčastňovalo 150 – 300 účastníkov, okrem slovenských aj odborníci z celej Európy, USA a Kanady. Na jednotlivých konferenciách „enef“ odznelo vždy okolo 80 odborných prednášok
ENEF 2002 ENEF 2004 ENEF 2006 ENEF 2008 ENEF 2010
Copyright © 2012 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS