Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramprihláškaobjednávka expozícieubytovaniekontaktyhistória en sk
Partneri SAPIASPIROGGEViessmannPrimaclimaESM-YzamerSLOVNAFTthermosolarD.A.L.I. - M.N. EHB Meridian Žiť energiou SK-BIOM Ministerstvo hospodársva SR Intech Odpady portal TZB TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás ENERGETIKA SEVA SIEA ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE ČSSE-ISES

 

PROGRAM

14. medzinárodná konferencia ENEF 2021

ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ

 

ČASOVÝ ROZPIS PROGRAMU KONFERENCIE

1.  deň –  9. februára 2021
09,45 - 18,00 h

09,45 h                                          Plerárne zasadnutie (I. časť)

12,00 h               OBED

13,30 h                                          Plenárne zasadnutie (II. časť)                            

14,30 h               PRESTÁVKA

14,40 h              1. SEKCIA           Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej   
                                                        znižovania
                            2. SEKCIA          Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor
                                                        energetiky

19,30 h              SPOLOČENSKÝ VEČER

2. deň - 10. februára 2021
08,30 - 15,15 h

08,30 h
              3. SEKCIA          Efektívne priemyselné a občianske budovy
                           4
. SEKCIA          Slnečná energia a jej efektívne využitie - termika

10,30 h              PRESTÁVKA

11,00 h              5. SEKCIA          Energetické služby - doba post-Eurostatová
                           6. SEKCIA          Slnečná energia a jej efektívne využitie - fotovoltika

13,00 h              OBED
                            
14,15 h              7. SEKCIA          Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.

15,15 h              ZÁVER KONFERENCIE

                          

                     
9. februára 2021

PLENÁRNE ZASADNUTIE
kongresová hala
9,45 - 14,30 h

Predsedajúci: Jozef Badida

Otvorenie konferencie
- Miroslav Kučera, prezident ASENEM
 

 1. Ocenenie za inovatívne financovanie energetickej infraštruktúry - Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.
  zástupcovia Zvolenskej teplárenskej a.s., Zvolen, SIEA, Medzinárodnej investičnej banky z Budapešti a MH Manažment
 2. Najnovší vývoj v Bruseli
  Jozef Badida, Portál Energie pre Vás, Bratislava, Slovenská republika
 3. Výzvy regulačnej politiky v kontexte zimného balíčka EÚ
  Andrej Juris, Úrad pre reguláciu sieťových odvetv
  í, Bratislava, Slovenská republika
 4. Plán k nízkouhlíkovej energetike
  Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 5. Aktuálny vývoj v legislatíve upravujúcej energetickú efektívnosť
  Ondrej Studenec, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 6. Aktuálne predpisy pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika

  12,00 - 13,30   Prestávka na obed

 7. Využitie vodíka v automobilovom priemysle
  Peter Blaškovitš, SIEA, Bratislava, Slovenská republika
 8. Zvýhodnenia dane z príjmu pre investície do energetickej efektívnosti v Maďarsku
  Zoltán Czinege, AlfaPed LLC, Budapešť, Maďarsko
 9. Aká bude energetika po "doplatku"?
  Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

         14,30 - 14,40   Prestávka pred rokovaním v sekciách

 

 


1. SEKCIA: ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ V PRIEMYSLE A MOŽNOSTI JEJ ZNIŽOVANIA

kongresová hala I.
14,40 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Marian Rutšek
 

 

 

 

 

 

 

 1. Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v priemyselnom parku PPS Detva
  Peter Pačesa, Peter Švolík, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 2. Skúsenosti z auditov prevádzok stlačeného vzduchu v priemyselných podnikoch
  Albin Zsebik, Budapest University of Technology and Economics, Budapešť, Maďarsko
 3. Energeticky efektívne chladenie v priemyselnom prostredí adiabatickým systémom dershane ankara
  Michal Mihálify, Adrian Group, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
 4. Možnosti spätného získavania tepla z technologických procesov v priemysle
  Milan Malcho, Stanislav Gavlas, Katarína Kaduchová, Helena Smatanová, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika

  16,00 - 16,20   Prestávka na kávu

 5. Efektívnejšie využívanie nových technológií v kogeneračnej výrobe a pri ochrane životného prostredia
  Ignác Havran, Heloro, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 6. Zvýšenie účinnosti turbíny TG2 v Teplárni Slovnaft, a.s.
  Ivan Stranovský, Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika
 7. FVE na strechách výrobných a priemyselných hál v praxi
  Daniel Hrčka, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 8. Tepelný manažment AGS - nástroj na úsporu nákladov na vykurovanie hál a nebytových priestorov
  Zdeno Boška, AUSTYN International s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 9. Energeticky efektívne osvetľovacie sústavy pre priemyselné objekty
  Milan Hrdlík, AMI, s.r.o., Nové Zámky, Slovenská republika
   

2. SEKCIA:  ALTERNATÍVNE ZDROJE SUROVÍN A PALÍV PRE UDRŽATEĽNÝ SEKTOR ENERGETIKY
kongresová hala II.
14,40 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Jozef Víglaský 

 1. Inovatívne riešenie komunálneho zdroja energie
  Július Jankovský, Apertis, s.r.o. Lieskovec, Slovenská republika
 2. Potenciál OZE v sústavách CZT
  Emil Izakovič, ESM - YZAMER, s.r.o., Trnava, Slovenská republika
 3. Geotermálna energia a jej potenciál využitia v SR a EÚ
  Jaroslav Longauer, GA Drilling, a.s., Bratislava, Slovenská republika
 4. Palivové drevo a jeho zdroje
  Jozef Suchomel, Mendelova univerzita v Brne, Česká republika

  16,00 - 16,20   Prestávka na kávu

 5. Láskavec - rastlina 21. storočia
  Jozef Húska, SPU v Nitre, Slovenská republika
 6. Zelené mikroriasy - vhodná biomasa pre produkciu bioplynu
  Ján Gaduš, SPU v Nitre, 
  Slovenská republika
 7. Inovácie v technológii bioplynovej stanice
  Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza, Slovenská republika
 8. Tepelná úprava bioodpadu pri výrobe biouhlia
  Jozef Víglaský, TU vo Zvolene / SK-Biom, Slovenská republika
 9. Potenciál vodíkových technológií pre rozvoj elektromobility
  Viktor Ferencey, Ferdinand Bulla, Hydrogen Fuell Cells Slovakia, Bratislava, Slovenská republika

  19,30 - 22,00   Spoločenský večer
   10. februára 2021


3. SEKCIA:  EFEKTÍVNE PRIEMYSELNÉ A OBČIANSKE BUDOVY
kongresová hala I.
08,30 - 10,30 h


Predsedajúci sekcie: Svetlana Bartoňová

 1. Uhlíkovo neutrálne budovy
  Samuel Sůra, SALVIS, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 2. Zelené steny na fásáde budov
  František Puškár, FerDesign, Stupava, Slovenská republika
 3. Vplyv prírody na energetickú stabilitu budov
  Martin Pribila, Pribila spol. s r.o., Rohožník, Slovenská republika
 4. Spoločný európsky certifikát a financovanie obnovy nebytových budov
  Jana Bendžalová, ENBEE s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 5. Certifikácia budov - úvod a postup certifikácie pre projektových manažérov
  Jakub Voleš, CEVRE Consultants s.r.o., Brno, Česká republika
 6. Praktické skúsenosti z realizácie tepelných čerpadiel na zvýšenie efektivity v komunálnej sfére
  Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

  10,30 - 11,00   Prestávka na kávu

4. SEKCIA:  SLNEČNÁ ENERGIA A JEJ EFEKTÍVNE VYUŽITIE - TERMIKA
kongresová hala II.
08,30 - 10,30 h

Predsedajúci sekcie:  Tomáš Jančařík

 1. Racionálne dimenzovanie solárneho systému na energeticky úsporných domoch
  Ján Tomčiak, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 2. Zkušenosti ze získávání vody ze vzduchu pomocí slunečního záření
  Bořivoj Šourek, Tomáš Matuška, ČVUT, Praha, Česká republika
 3. Solárne kolektory pre aktívnu úsporu energie. Skúsenosti zo severu
  Dainis Millersons, SIA TAUPI, Riga, Lotyšsko
 4. Solární systémy centrálně nebo decentrálně?
  Tomáš Matuška, Nikola Pokorný, ČVUT Praha, Česká republika
 5. Vplyv komponentov slnečného energetického systému na výkon systému
  Lukáš Skalík, STU Bratislava, Slovenská republika
 6. Potenciál využitia solárnych systémov v malom aj veľkom meradle
  Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika

  10,30 - 11,00   Prestávka na kávu

 
5. SEKCIA:  ENERGETICKÉ SLUŽBY - DOBA POST-EUROSTATOVÁ
kongresová hala I.
11,00 - 13,00 h

Predsedajúci sekcie: Marcel Lauko
 

 1. Metodika na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby (GES) pre verejný sektor a vzorová zmluva
  Matej Blažej, Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovenská republika
 2. Praktické skúsenosti s prípravou projektov GES podľa novej metodiky
  Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava s.r.o., Slovenská republika
 3. Praktické skúsenosti s verejným obstarávaním GES podľa novej metodiky na Slovensku
  Tomáš Uríček, Tatra Tender, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Možnosti financovania projektov garantovaných energetických služieb
  Štefan Fiačan, ReFinance s.r.o., Bojnice, Slovenská republika
 5. Príklad projektu GES vo verejnom sektore - Obmedzania novej metodiky z pohľadu poskytovateľa GES
  poskytovateľ GES
 6. Príklad projektu GES v súkromnom sektore
  Milan Orlovský, KOOR s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

  13,00 - 14,15   Prestávka na obed
   

6. SEKCIA:  SLNEČNÁ ENERGIA A JEJ EFEKTÍVNE VYUŽITIE - FOTOVOLTIKA
kongresová hala II.
11,00 - 13,00 h

Predsedajúci sekcie: Pavel Šimon
 

Úvodné slovo:
Elektromobilita a slnečná energia - doplnky alebo opozitá?
Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline, KUVOZE, Slovenská republika
 
 1. Predikcia a verifikácia produkcie FVE. Aké zmeny nastali za 10 rokov fotovoltiky na Slovensku?
  Branislav Schnierer, Solargis s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 2. Postup inštalácie a pripojenie FV zdroja v praxi
  Peter Uhlík, SOLÁRNY DOM, s.r.o., Trnava, Slovenská republika 
 3. Kedy môže mať opodstatnenie ohrev teplej vody fotovoltaikou
  Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 4. Malý a lokálny fotovoltický zdroj v slovenských distribučných sústavách
  Ľudovít Tóth, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Bratislava, Slovenská republika
 5. Ako správne navrhnúť FVE, jednotlivé typy FVE a ich ekonomické návratnosti
  Eduard Michna, PV SERVICE PLUS s.r.o., Hodonín, Česká republika
 6. Vhodný návrh FV systému pre potreby elektromobility
  Peter Tauš, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovenská republika

  13,00 - 14,15   Prestávka na obed
   
7. SEKCIA:  PROJEKT EKOLOGIZÁCIE ZDROJA ZVOLENSKEJ TEPLÁRENSKEJ A.S.
kongresová hala
14,15 - 15,15 h

Predsedajúci sekcie: Miroslav Kučera
 1. Portfólio International Investment Bank a  úverové financovanie pre energeticky efektívne a zelené projekty
  Jozef Kollár, Medzinárodná investičná banka, Bratislava, Slovenská republika
 2. Medzinárodné finančné inštitúcie a úloha SR ako ich akcionára
  Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovenská republika
 3. Plánované investície do energetickej efektívnosti v rámci nového  teplárenského holdingu
  zástupca MH Manažment (tbc), Slovenská republika
 4. Skúsenosti a prebiehajúce aktivity na projekte Zvolenská teplárenská
  Július Jankovský, Apertis, s.r.o., Lieskovec, Slovenská republika
 5. Technické, finančné a obstarávacie problémy a ich riešenia v projekte - model pre ďalšie investície v energetike
  Zástupcovia AFRY CZ s.r.o. a Aspiro a.s. (tbc)

  Možnosť následného presunu do Zvolena a obhliadky areálu Zvolenskej teplárenskej a.s. a prebiehajúcich prác na projekte

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ENEF