Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramprihláškaobjednávka expozícieubytovaniekontaktyhistória en sk
Partneri SAPIASPIROGGEViessmannPrimaclimaESM-YzamerSLOVNAFTthermosolarD.A.L.I. - M.N. EHB Meridian Žiť energiou SK-BIOM Ministerstvo hospodársva SR Intech Odpady portal TZB TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás ENERGETIKA SEVA SIEA ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE ČSSE-ISES

 

CENNÍK ÚČASTI  NA  KONFERENCII  ENEF 2021


ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZOSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROČNÍKA

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY DO 15.01.2021:

Účasť v dňoch:      cena  bez DPH        DPH 20%       cena celkom s DPH

9. - 10.2.2021         145,83 EUR             29,17 EUR    175,00 EUR

  

ÚČASTNÍCKE POPLATKY OD  16.01.2021:

Účasť v dňoch:      cena bez DPH         DPH 20%       cena celkom s DPH

9.- 10.2.2021          170,83 EUR           34,17 EUR      205,00 EUR

Zľava 20% pre členov AEE.

Formy prezentácie firiem na konferencii

Firmy majú možnosť prezentovať sa na konferencii:
- formou prezentačného stolíka vrátane prenájmu plochy na celú dobu konferencie v
cene 350  EUR
- formou výstavnej expozície

Formu prezentácie možno objednať prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára  (samostatný banner na webe).
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania konferencie:

DIXON RESORT ****, CONGRESS HOTEL & AQUALAND
Viac informácií na www.dixonresort.sk


 

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok zahŕňa vložné na prednášky, prístup k elektronickému zborníku, občerstvenie počas prestávok, obedy, účasť a občerstvenie počas spoločenského večera.
Ceny sú stanovené dohodou podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a zákona o DHP č. 222/2004 Z.z.

Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet:

Tatra banka, a.s., pobočka B.Bystrica

IBAN:   SK63 1100 0000 0029 4103 0737

KS: 0308, VS: IČO účastníka

Termín úhrady: do 5.2.2021

Príjemca prihlášky a platby:

Ján Mesík – MEEN, s.r.o., T.Vansovej 1, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 50578651, DIČ: 2120387258, IČ DPH: SK2120387258

Firma zapísaná v Obch.registri Okresného súdu v B.Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 30818/S

Mobil: 0903 560 342, 0903 800 110,  e-mail: meen@meen.sk

 

Zaslaním záväznej prihlášky na 14. ročník konferencie ENEF 2021 účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vytvorenia prezenčných listín, zoznamu účastníkov a prístupu k elektronickému zborníku z konferencie ENEF 2021, ako aj za účelom zaslania ponuky na ďalšie ročníky konferencie ENEF.
Súhlas udeľuje účastník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Na základe záväznej prihlášky a prijatej platby vystavíme faktúru, ktorú zašleme na adresu účastníka konferencie.

 

Zrušiť účasť je možné písomne pred otvorením konferencie. Zrušenie účasti viac ako 15 dní pred otvorením konferencie nepodlieha poplatku. Pri zrušení účasti 15 dní pred otvorením konferencie a menej je stornovací poplatok 50%. Pri neúčasti prihláseného účastníka alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia. Meno náhradníka prosíme oznámiť v predstihu.

 

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.

Ponuka ubytovania – pozri banner „Ubytovanie“.

 


INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

 

Otvorenie konferencie:      9.2.2021 o 9,45 h

Záver konferencie:            10.2.2020 o 15,15 h1

 

Prezencia:                      9.2.2021 od 8,30 – 9,45 h

                                       10.2.2021 od 8,00 – 8,30 h

                                   

Rokovací jazyk:              slovenský, český, anglický

                                       konzekutívne tlmočenie z anglického jazyka je   
                                       zabezpečené

 

Copyright © 2020 - ENEF