Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramprihláškaobjednávka expozícieubytovaniekontaktyhistória en sk
Partneri SAPIASPIROGGEViessmannPrimaclimaESM-YzamerSLOVNAFTthermosolarD.A.L.I. - M.N. EHB Meridian Žiť energiou SK-BIOM Ministerstvo hospodársva SR Intech Odpady portal TZB TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás ENERGETIKA SEVA SIEA ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE ČSSE-ISES

TERMÍN  KONFERENCIE  ENEF SA PREKLADÁ NA NEURČITO


Vážení priatelia,

vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku sme sa rozhodli, že konferenciu ENEF usporiadame len vtedy, keď bude situácia bezpečná.

Záleží nám na zdraví všetkých zainteresovaných, preto sa termín konania tohto podujatia prekladá   NA NEURČITO.

O novom termíne budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť a porozumenie a želáme Vám pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

Organizačný výbor konferencie

 

=================================================

 

Ročník: 14.
Pôvodný termín: 13. - 14. október 2020
Nový termín: 9. - 10. február 2021 - zrušený

Miesto konania: Hotel DIXON****, Banská Bystrica

Téma konferencie:
„ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ"

14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994.
Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Organizátori veria, že ponúknutým programom 14. ročníka konferencie "enef" poskytnú účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré budú umožňovať zabezpečenie efektívneho, trvalo udržateľného, spoľahlivého a bezpečného rozvoja energetickej infraštruktúry.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

Plenárne zasadnutie
1.  Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
2.  Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor energetiky
3.  Efektívne priemyselné a občianske budovy
4.  Slnečná energia a jej efektívne využitie - termika
5.  Energetické služby - doba post-eurostatová
6.  Slnečná energia a jej efektívne využitie - fotovoltika
7.  Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE POZRITE V SAMOSTATNOM OKNE.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZOSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROČNÍKA.

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít

- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.
 

Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 00421 905 222 012
e-mail:
kucera@zpoe.sk

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 00421 905 509 302
e-mail:
majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 00421 903 800 110, 00421 903 560 342
e-mail:
meen@meen.sk

 

 

Copyright © 2020 - ENEF