Enef 2016
zákl. informácieprogramzborník prednášok 2016fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council Energy centre AEE SIEA ZPOE SSTP ASPEK thermosolar thermosolar SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL Primaclima Engie SAB EKO bývanie TOP trendy TZB E-OBCE Energia WEB ENERGETIKA 21. storočie Weishaupt Viessmann D.A.L.I. - M.N. Energieportal Odpadyportal Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZSVTS Stefe Elgas ADRIAN GROUP ZSE epv.sk INTECH

PROGRAM

13. medzinárodná konferencia ENEF 2018

INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

 
ČASOVÝ ROZPIS PROGRAMU KONFERENCIE

1.  deň –  6. novembra 2018
09,45 - 18,00 h

09,45 h               1. SEKCIA         Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

12,15 h               OBED

13,45 h               2. SEKCIA         Progresívne technológie a riešenia pre využívanie
                                                       obnoviteľných foriem energie     
                            4. SEKCIA          Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava

15,45 h               PRESTÁVKA

16,00 h               3. SEKCIA          Racionálne využitie solárnej energie
                            5. SEKCIA          Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu
                                                        energetickej efektívnosti

20,00 h              SPOLOČENSKÝ VEČER

2. deň - 7. novembra 2018
09,00 - 13,30 h

09,00 h
              6. SEKCIA          Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj

11,00 h              PRESTÁVKA

11,30 h              7. SEKCIA          Inteligentné riadiace systémy v komunálnej
                                                       a priemyselnej sfére

13,30 h              ZÁVER KONFERENCIE
                           
                           
OBED

                      
6. novembra 2018

1. SEKCIA: SÚČASNÁ ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA A OČAKÁVANÉ ZMENY
veľká kongresová miestnosť

Predsedajúci: Miroslav Kučera

Otvorenie
 
 

 1. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky
  František Janíček, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
 2. Čo nového v Bruseli?
  Jozef Badida, Portál Energie pre Vás, Bratislava, Slovenská republika
 3. Novela smernice Európskej rady a Európskeho parlamentu o energetickej efektívnosti; ciele do roku 2020
  Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 4. Význam a úloha dobrovoľných dohôd priemyselných odberateľov energie pri plnení záväzku SR
  Peter Drotár, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 5. Elektromobilita v novele smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov
  Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava,  Slovenská republika
 6. Odborne o energii - prezentácia projektu
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika
 7. Význam a prevádzka monitorovania energetickej efektívnosti
  Peter Štibraný, SIEA, Banská Bystrica, Slovenrká republika
 8. AEE a jej aktivity vo svete v roku 2018
  Larry Good, AEE Atlanta, USA

2. SEKCIA: PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE A RIEŠENIA NA VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH FORIEM ENERGIE
veľká kongresová miestnosť

Predsedajúci sekcie: Jozef Víglaský

 1. Perspektíva tuhého biopaliva v podmienkach Slovenska
  Július Jankovský, APERTIS s.r.o., Lieskovec, Slovenská republika
 2. Alternatívny zdroj biomasy - substrátu pre bioplynovú stanicu
  Ján Gaduš, SPU v Nitre, Slovenská republika
 3. Komunálny zdroj tepla na báze tuhého paliva
  Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Tepelná úprava tuhého bioodpadu pre sektor energetiky
  Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
 5. Potenciál aditiva pre zefektívnenie prevádzky BPS
  Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza, Slovenská republika
 6. Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére
  Peter Kuliaček, Wiessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


3. SEKCIA: RACIONÁLNE VYUŽITIE SOLÁRNEJ ENERGIE
malá kongresová miestnosť


Predsedajúci sekcie: Tomáš Jančařík

 1. Vývoj solárnej techniky a jej aplikácie od 19. do 21. storočia
  Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 2. Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště
  Bořivoj Šourek, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 3. Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky - teorie a prax
  Petr Wolf, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 4.  Praktické príklady zmysluplného využitia fotovoltiky
  Peter Uhlík, Solárny dom s.r.o., Trnava, Slovenská republika
 5. Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch - od návrhu po odovzdanie
  Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika


4. SEKCIA:  ELEKTROMOBILITA - TRVALO UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA
veľká kongresová miestnosť

Predsedajúci sekcie: Peter Ševce

 1. Aktuálny vývoj elektromobility v EÚ a na Slovensku
  Peter Ševce, Tomáš Krídla, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Bratislava, Slovenská republika
 2. Elektromobilita v SR - Quo Vadis?
  Milan Lešánek, Eco Auto s.r.o., Detva, Slovenská republika
 3. Elektromobilita ako príležitosť (na podnikanie) i ako výzva (pre infraštruktúru)
  Richard Pieger, Innogy Slovensko s.r.o., Košice, Slovenská republika
 4.  Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá a elektrické autobusy
  Vladimír Kukučka, ABB s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 5. eMobilita ako služba
  Marcel Lukačka, GO4 s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 6. Nabíjacia stanica ako reklama jej prevádzkovateľa
  Radovan Slamka, Elmark Plus s.r.o., Šaľa,
  Slovenská republika


5. SEKCIA:  GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY - KĽÚČ K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

malá kongresová miestnosť

Predsedajúci sekcie: Marcel Lauko

 1. Príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
  zástupca Ministerstva financií SR, Bratislava, Slovenská republika
 2. Význam poradcu v procese prípravy GES pre verejný sektor (GuarantEE)
  Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava,
  Slovenská republika
 3. Kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu (QualitEE)
  Monika Róthová, Energetické centrum, Bratislava, Slovenská republika
 4. Skúsenosti s realizáciou komplexnej renovácie budov prostredníctvom Energy Performance Contractingu (GES) v Dánsku
  Nils Daugaard, EC Network, Dánsko
 5. Skúsenosti s kombinovaným financovaním cez EPC a štrukturálne fondy
  zástupca Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Praha, Česká republika
 6. Nástroj na hodnotenie potenciálu rozsiahlejších renovácií budov
  Monika Róthová, Energetické centrum, Bratislava, Slovenská republika

  Spoločenský večer v hoteli Pod Zámkom Bojnice

7. novembra 2018

6. SEKCIA:  INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

veľká kongresová miestnosť

Predsedajúci sekcie:  Svetlana Bartoňová

 1. Energia ako jeden z kľúčových prvkov udržateľného a inteligentného mestského plánovania
  Zoltán Csinege, H1 Systems Engineering Services LLC, Budapešť, Maďarsko
 2. Smart city
  Igor Wzoš, Mestský úrad Poprad, Poprad, Slovenská republika
 3. Energetická sebestačnosť obce alebo dánske riešenie pre ostrovný energetický systém
  Keld Balmer Hansen, Danske kirkers rad, Kodaň, Dánsko
 4. Budova s takmer nulovou spotrebou energie ako aktívny prvok energetickej sústavy
  Cyril Svozil - GR Fenixgroup a.s., Praha, Česká republika
 5. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie, návrh a posúdenie v praxi
  Igor Niko, Niko Invest, spol. s r.o., Prievidza, Slovenská republika
 6. Posúdenie denného osvetlenia interiérov - EÚ norma a jej energetické úskalia
  Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava, Slovenská republika


7. SEKCIA:  INTELIGENTNÉ RIADIACE SYSTÉMY V KOMUNÁLNEJ A PRIEMYSELNEJ SFÉRE
malá kongresová miestnosť

Predsedajúci sekcie: Michal Krajčík

 1. Nové riešenia energetického manažmentu pre 21. storočie
  Peter Chochol, Sféra a.s., Bratislava, Slovenská republika
 2. Inteligentné meracie systémy - diaľkový prenos dát za účelom fakturácie a optimalizácie
  Silvester Valacsay, Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika
 3. Cloudový dispečerský systém a dátová analytika
  Daniel Szantai, Energocentrum Plus, s.r.o., Praha, Česká republika
 4. Inteligentné riadiace systémy v centrálnom zásobovaní teplom
  Albín Zsebík, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
 5. Využitie digitálnych technológií pre diaľkovú správu zdrojov tepla
  Tomáš Matušovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 6. Building Information Modeling (BIM) v kontexte internetu vecí (IoT)
  Tomáš Funtík, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská republika
 7. SMART SOLUTIONS pre úspory v priemyselnej energetike
  Michal Mihályfi, Adrian Group, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika

  ZÁVER KONFERENCIE


  Obed   Copyright © 2016 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS