Enef 2016
zákl. informácieprogramzborník prednášok 2016fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council Energy centre AEE SIEA ZPOE SSTP ASPEK thermosolar thermosolar SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL Primaclima Engie SAB EKO bývanie TOP trendy TZB E-OBCE Energia WEB ENERGETIKA 21. storočie Weishaupt Viessmann D.A.L.I. - M.N. Energieportal Odpadyportal Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZSVTS Stefe Elgas ADRIAN GROUP ZSE epv.sk INTECH
Zborník prednášok ISBN 978-80-228-2915-1      


ÚVODNÉ PLENÁRNE ZASADNUTIE

1.Energetická efektívnosť v rámci Energetickej únie a ciele do roku 2030 70
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
2.Míľniky a perspektívy regulácie sieťových odvetví v kontexte s Európskym vývojom 84
Jozef Holjenčík, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava, Slovenská republika
3.Energetická stratégia a jej realizácia v Maďarsku 3
Peter Kaderják, REKK at Corvinus Business School, Budapest, Maďarská republika
4.AEE a jej aktivitiy vo svete v roku 2016 4
Larry Good, AEE Atlanta, USA
5.Je naša legislatíva pripravená na novú decentralizovanú energetiku? 5
Pavel Šimon, Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
6.Ekonomické a finančné parametre energetických projektov v regulovanom prostredí6
Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
7.Riešenie konverzie odpadov na energiu v Kanade7
Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva, Bratislava, Slovenská republika
8.Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia8
Kvetoslava Šoltésová, SIEA Banská Bystrica, Slovenská republika
9.Zvyšovanie efektivity výroby a distribúcie tepla plus energetické služby - prostriedok k upevňovaniu a zvyšovaniu postavenia CZT9
Pavol Koreň, STEFE Banská Bystrica, a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika
10.Čo dokáže fotovoltika10
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
11.Riadenie a prevádzkovanie elektrární v Chorvátsku11
Zdravko Kurilj, energetický špecialista, Oroslavje, Chorvátsko

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 1 A 2

1.Rozvoj financovania energetickej efektívnosti - aktuálne iniciatívy a nástroje12
Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
2.Rozvoj elektromobility v SR13
Jaroslav Sýkora, SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu, Bratislava, Slovenská republika

1.SEKCIA: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE

1.Potenciál využitia EPC pri komplexnej obnove budov14
Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava, Slovenská republika
2.SlovSEFF - Program financovania energetických úspor a OZE z kreditnej linky ERBD15
Róbert Máček, ENVIROS, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
3.Energetický manažment začína posúdením problematiky - niektoré nástroje pre efektívny energetický manažment v priemysle16
Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems Gliwice, Poľsko
4.Projekt EnPC-INTRANS - Potreby a bariéry využívania Energy Performance Contracting-u v transformujúcich sa krajinách17
Radoslav Vician, e-code, Krupina, Slovenská republika
5.Projekt EnPc-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v transformujúcich sa krajinách - Chorvátsko18
Marko Karan, Energy Institute Hrvoje Pozar, Chorvátsko
6.Projekt EnPc-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v transformujúcich sa krajinách - Rumunsko19
Bogdan Podlogia, Tme Energy Efficiency and Renewable Energies Agency Ploiesti - Prahova, Rumunsko
7.Projekt EnPC-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v transformujúcich sa krajinách - Slovinsko20
Niko Natek, Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Slovinsko

2 SEKCIA: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ELEKTROMOBILITY

1.Infraštruktúra pre elektromobily, súčasnosť a budúcnosť21
Rastislav Lauko, Voltia a.s., Bratislava, Slovenská republika
2.Budú elektrické autá na Slovensku doma?22
Ruth Göblová, Východoslovenská energetika, a.s., Košice, Slovenská republika
3.Skúsenosti s rozvojom nabíjacej infraštruktúry z pohľadu prevádzkovateľa nabíjacích staníc23
Pavol Ballon, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Slovenská republika
4.Atos pilotné projekty elektromobility24
Jaroslav Sabolík, Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
5.Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami25
Andrea Farkašová, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
6.Rozvoj a riešenia elektromobility v Kanade26
Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva v SR, Bratislava, Slovenská republika

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 3 a 4

1.Inteligentné meranie a energetický manažment27
Peter Chochol, Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
2.Zelená domácnostiam v praxi28
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, Slovenská republika

3. SEKCIA: INTELIGENTNÉ MERACIE A RIADIACE SYSTÉMY

1.Možnosti IMS pri integrácii merania energetických médií a vody - tuzemské skúsenosti29
Matúš Izakovič, Yzamer s.r.o., Trnava, Slovenská republika
2.Skúsenosti Slovenských elektrární s implementáciou moderných riadiacich systémov za účelom zníženia prevádzkových nákladov firiem30
Andrea Pancotti, SE Predaj, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
3.Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (P RDS) - 1. časť32
Andrej Juris, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Slovenská republika
4.Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (P RDS) - 2. časť 78
Milan Valjašek, SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, Slovenská republika
5.Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (P RDS) - 3. časť 79
Marcel Fitere, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Slovenská Republika
6.Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (P RDS) - 4. časť 80
Mário Šotter, Východoslovenská distrubučná, a.s., Košice, Slovenská republika
7.Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy (P RDS)81
Roman Jurika, GEON s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
8.Optimalizácia distribučných sietí82
Rudi Carolsfeld, Awensense, Voncouver, Kanada
9.Firemná prezentácia SMART ENERGOS GROUP, s.r.o. - zástupca výrobcu inteligentných elektromerov 83
Igor Vujičič, METER & CONTROL, Belehrad, Srbsko

4. SEKCIA: SLNEČNÁ ENERGIA A JEJ SÚČASNÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA

1.Je fotovoltika najlepšia časť využitia slnečnej energie aj v malom meradle?37
Pavel Šimon, Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko
2.ErP a jeho vplyv na solárne systémy38
Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
3.Vývoj hybridného fotovolticko - tepelného kolektora pre kombinované solárne systémy39
Bořivoj Šourek, UCEEB, ČVUT v Praze, Buštěhrad, Česká republika
4.Praktické skúsenosti s využitím slnečnej energie40
Ján Otčenáš, GEEA, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
5.Porovnanie návratnosti jednotlivých typov OZE41
Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
6.Nové absorbéry termických kolektorov - stagnácia už žiadny problém42
Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
7.Tepelné čerpadlo kombinované s FV systémom v rôznych aplikáciách 71
Tomáš Matuška, UCEEB, ČVUT v Praze, Buštěhrad, Česká republika

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 5 a 6

1.Krása zelenej architektúry43
Róbert Špaček, Lukáš Šíp, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
2.Uskladňovanie elektrickej energie z OZE44
Michal Šaštinský, Slovak Renewable Energy Agency, Bratislava, Slovenská republika

5. SEKCIA: ZELENÉ BUDOVY - O EFEKTÍVNOSTI NIELEN ENERGETICKEJ

1.Zelené budovy a ich vplyv na produktivitu v kancelárskych a obchodných budovách45
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Bratislava, Slovenská republika
2.Zelené strechy ako súčasť energetickej efektívnosti budov46
Peter Robl, Knauf Insulation s.r.o., Nová Baňa, Slovenská republika
3.Kvalita vnútorného prostredia v zelených budovách47
Marek Kremeň, Exergy Studios s.r.o., Žilina, Slovenská republika
4.Úspory energie dosiahnuté v sektore budov v roku 2015 a potenciál úspor energie vo verejných budovách50
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
5.Zelená budova bez technických hračiek - krtkodom51
Martin Pribila, pribila&partner s.r.o., Rohožník, Slovenská republika
6.Využitie obnoviteľných zdrojov energie a spätného získavania tepla v budovách s takmer nulovou potrebou energie: právne predpisy a praktické možnosti 72
Igor Niko, Niko Invest s.r.o., Prievidza, Slovenská republika

6. SEKCIA: MOŽNOSTI A TECHNOLÓGIE PRE USKLADNENIE ENERGIE

1.Vodík a jeho možnosti pri uskladňovaní elektrickej energie52
Pavol Rybár, Mário Molokáč, Mária Majorošová, Technická univerzita Košice, Slovenská republika
2.Výsledky výzkumu sledování odezvy teplotních změn v horninovém masivu realizovaného na polygonech v areálu VŠB - TU Ostrava a firmy Green Gas DPB a.s. v Paskově53
M. Porzer, A. Pytlík, M. Klempa, P. Bujok, P. Pospíšil, VŠB TU Ostrava, Green Gas, Česká republika
3.Veľkokapacitné úložiská energie54
J. Kotulová, V. Pavlík, D. Kupka, M. Korčák, I, Broska, P. Siman, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
4.Koncepce pro akumulaci elektřiny u decentralizovaných energetických zdrojů s plynovou turbínou - ano či ne?55
Jaroslav Konvička, Ladislav Vilimec, VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava, Česká republika
5.Akumulácia a diverzifikácia - základný predpoklad energeticky nezávislých solárnych budov 73
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Žiar nad Hronom, Slovenská republika

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 7 A 8

1.Efektívne riešenie ako potenciál úspor v enertetike56
Július Jankovský, APERTIS s.r.o. Lieskovec, Slovenská republika
2.Stredne veľké spaľovacie zariadenia - nová legislatíva EÚ a pripravovaná legislatíva SR76
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská republika

7. SEKCIA: ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.Národné emisné stropy podľa navrhovanej právnej úpravy EÚ57
Ľubomír Žiak, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská republika
2.Využitie centrálnych generátorov tepla vo vykurovaní veľkoobjemových priestorov58
Michal Mihályfi, ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
3.Analýza prevádzky horúcovodného kotla - návrhy na zvýšenie účinnosti a zlepšenia vplyvu na životné prostredie59
Albin Zsebik, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarská republika
4.Denitrifikácia kotlov v Žilinskej teplárenskej, a.s.60
Alexandra Mayerová, Žilinská teplárenská, a.s., Žilina, Slovenská republika
5.Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie61
Jozef Jandačka, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika
6.Ekonomická a ekologická efektívnosť prevádzkovania odsírovacích jednotiek 74
Ivan Stranovský, CMEP, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

8. SEKCIA: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE AKO UDRŽATEĽNÁ VOĽBA

1.Možnosti a realita využívania geotermálnych vôd v poľnohospodárstve62
Ján Takács, SvF STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
2.Prevádzkové problémy a poruchy kotlov na tuhé biopalivá63
Ján Kudlovský, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, závod Vojany, Slovenská republika
3.Efektívny zdroj energie pre skleníkové hospodárstvo64
Ivan Ďuďák, Peter Švolík, Intech Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
4.Alternatívne zdroje energie a ich aktuálna konkurencieschopnosť65
Jozef Víglaský, FEVT TU vo Zvolene, Slovenská republika
5.Alternatívne zdroje a palivá v sektore energetiky66
Juraj Klukan, H W Service, spol. s r.o., Prievidza, Slovenská republika
6.Slnečná energia a jej možnosti využitia v priemysle67
Marian Ježo, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
7.Palivá na báze druhotných surovín68
Ľubomír Šooš, SF STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
8.Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére69
Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
9.Bilancia produkcie skleníkových plynov a zásob uhlíka v závislosti na miere a spôsoboch energetického využitia palivovej dendromasy75
Milan Oravec, Marián Slamka, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, Slovenská RepublikaCopyright © 2016 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS