Enef 2016
zákl. informácieprogramzborník prednášok 2016fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council Energy centre AEE SIEA ZPOE SSTP ASPEK thermosolar thermosolar SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL Primaclima Engie SAB EKO bývanie TOP trendy TZB E-OBCE Energia WEB ENERGETIKA 21. storočie Weishaupt Viessmann D.A.L.I. - M.N. Energieportal Odpadyportal Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZSVTS Stefe Elgas ADRIAN GROUP ZSE epv.sk INTECH

Základné informácie - ENEF 2018

Ročník: 13.
Termín: 6. - 7. november 2018

Téma konferencie:
„INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ"

Pripravujeme ďalší ročník konferencie ENEF 2018 s nasledovnými tematickými okruhmi:

1.  Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny
- ciele do roku 2020 a na obdobie po roku 2020
- finančné nástroje na zvýšenie energetickej náročnosti

2.  Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
- biomasa
- druhotné zdroje surovín pre energetiku

3.  Racionálne využitie solárnej energie
- netradičné inštalácie solárnych systémov
- praktické skúsenosti od návrhu až po realizáciu

4.  Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava
- súčasnosť a perspektívy
- inovačné technológie

5. Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
    verejných budov
- príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
- kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu

6.  Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
- riešenia pre mestá a obce
- inteligentné budovy a aspekty ich prevádzkovania

7.  Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére
- moderné technológie pre zber dát a ich vyhodnocovanie
- inovatívne riešenia pre energetický manažment


Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných
stolíkov.

Prosíme záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie ako prednášatelia, aby
kontaktovali doleuvedené adresy do 15.6.2018.


Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 421 905 222 012
e-mail:
kucera@zpoe.sk

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva ASENEM Bratislava
tel.: 421 905 509 302
e-mail:
majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail:
meen@meen.sk

 

 

 

 

Copyright © 2016 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS