Enef 2012
zákl. informáciezborník prednášok 2012fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.stavebnik.sk www.e-obce.sk www.biomasa.sk

Základné informácie


Ročník: 10.
Termín: 16.-18. október 2012

Téma konferencie:

„Udržateľné využívanie energetických zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica
 

Jubilejný desiaty ročník „enef“ píše už dvadsaťročnú históriu tohto zaujímavého a medzi odborníkmi – energetikmi veľmi obľúbeného podujatia. Hľadanie možností lepšieho a efektívnejšieho využitia energie je cestou k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Využime spoločne priestor, ktorý pre nás jubilejná konferencia „enef“ vytvára.


Tematické zameranie konferencie

  • Národná a regionálna energetická politika
  • Energetická efektívnosť a energetické služby
  • Ako ďalej vo využívaní slnečnej energie
  • Biomasa, jej efektívne pestovanie a využitie
  • Energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia
  • Biopalivá ako alternatíva pre komunálne energetiku
  • Znižovanie energetickej náročnosti

Súčasťou programu konferencie bude Národný seminár „Projekt NET-CoM, Národná platforma k Dohovoru primátorov a starostov – 3x20 do roku 2020“.

Odobrní partneri


Konferencia je určená pre:
Výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov energie
Energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
Zástupcov štátnej správy a samosprávy
Vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov
Mimovládne organizácie
Vzdelávacie a výskumné organizácie

Zborník prednášok z konferencie na CD je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk alebo na poštovej adrese: Ján Mesík - MEEN, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica. 
Cena je 60 EUR vrátane DPH 20%. K cene bude pripočítané balné a poštovné; zborník bude zasielaný formou dobierky.

Prístup k elektronickému zborníku na tejto webovej stránke je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk.  
Na základe objednávky bude klientovi zaslaná zálohová faktúra a po jej uhradení budú na klientovu mailovú adresu zaslané prístupové kódy k zborníku.
Cena je 40 EUR vrátane DPH 20%.

 

Copyright © 2012 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS