ENEF 2010
zákl. informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk

 

CENNÍK ÚČASTI NA KONFERENCII ENEF 2010

ÚČASTNÍCKE POPLATKY DO 20.09.2010:

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ V DŇOCH

cena vložného bez DPH

DPH 19%

 cena celkom s DPH

12.-14.10.2010

                      184,87 €

           35,13 €

                      220,00 €

1. deň – 12.10.2010

                      100,84 €

           19,16 €

                      120,00 €

2. deň – 13.10.2010

                       92,44 €

           17,56 €

                      110,00 €

3. deň -  14.10.2010

                       67,23 €

           12,77 €

                       80,00 €

 

 

 

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY OD 21.09.2010:

 

 

 

 

 

 

ÚČASŤ V DŇOCH

cena vložného bez DPH

DPH 19%

 cena celkom s DPH

12.-14.10.2010

                      203,36 €

           38,64 €

                      242,00 €

1. deň - 12.10.2010

                      110,92 €

           21,08 €

                      132,00 €

2. deň - 13.10.2010

                      101,68 €

           19,32 €

                      121,00 €

3. deň - 14.10.2010

                       73,95 €

           14,05 €

                       88,00 €

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania konferencie:
Hotel LUX Banská Bystrica, ktorý sa nachádza v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, pod Pamätníkom SNP na Námestí slobody. Viac informácií na www.hotellux.sk.

Účastnícke poplatky:
Účastnícky poplatok zahŕňa vložné na prednášky, občerstvenie počas prestávok a obeda, účasť a občerstvenie na neformálnych diskusných fórach. Ceny sú stanovené dohodou podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a zákona o DPH č. 222/2004 Z.z.
Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet:
Tatra banka, a.s., pobočka Banská Bystrica
Č.ú.: 2629131592/1100
KS: 0308, VS: IČO účastníka
najneskôr do termínu zahájenia konferencie.

Na základe záväznej prihlášky a prijatej platby bude účastníkovi vystavená faktúra - riadny daňový doklad, ktorý bude zaslaný na adresu účastníka konferencie.

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.
Ponuka ubytovania - pozri baner "Ubytovanie".


INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Otvorenie konferencie: 12.10.2010 o 10,00 hod.
Záver konferencie:       14.10.2010 o 14,00 hod.

Prezencia:                12.10.2010 od 8,00 - 10,00 hod.
                                 13.10.2010 od 7,30 -   8,30 hod.
                                 14.10.2010 od 7,30 -   8,30 hod.

Rokovací jazyk:         slovenský, český, anglický
                                  simultánne tlmočenie je zabezpečené

 


 

 

Copyright © 2010 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS