Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramprihláškaobjednávka expozícieubytovaniekontaktyhistória en sk
Partneri SAPIASPIROGGEViessmannPrimaclimaESM-YzamerSLOVNAFTthermosolarD.A.L.I. - M.N. EHB Meridian Žiť energiou SK-BIOM Ministerstvo hospodársva SR Intech Odpady portal TZB TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás ENERGETIKA SEVA SIEA ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE ČSSE-ISES

NOVÝ  TERMÍN  KONFERENCIE  ENEF

Na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR o zavedení núdzového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19 prípravný výbor konferencie ENEF rozhodol preložiť termín konania konferencie nasledovne:

Základné informácie - ENEF 2021

Ročník: 14.
Pôvodný termín: 13. - 14. október 2020
Nový termín: 9. - 10. február 2021

Miesto konania: Hotel DIXON****, Banská Bystrica

Téma konferencie:
„ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ"

14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994.
Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Organizátori veria, že ponúknutým programom 14. ročníka konferencie "enef" poskytnú účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré budú umožňovať zabezpečenie efektívneho, trvalo udržateľného, spoľahlivého a bezpečného rozvoja energetickej infraštruktúry.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

Plenárne zasadnutie
1.  Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
2.  Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor energetiky
3.  Efektívne priemyselné a občianske budovy
4.  Slnečná energia a jej efektívne využitie - termika
5.  Energetické služby - doba post-eurostatová
6.  Slnečná energia a jej efektívne využitie - fotovoltika
7.  Projekt ekologizácie zdroja Zvolenskej teplárenskej a.s.

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE POZRITE V SAMOSTATNOM OKNE.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY ZOSTÁVAJÚ BEZ ZMIEN Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROČNÍKA.

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít

- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.
 

Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 00421 905 222 012
e-mail:
kucera@zpoe.sk

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 00421 905 509 302
e-mail:
majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 00421 903 800 110, 00421 903 560 342
e-mail:
meen@meen.sk

 

 

Copyright © 2020 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS