Enef 2018
zákl. informáciekontaktyhistória en sk
Predbežná nezáväzná prihláška Partneri TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás Energiaweb ENERGETIKA SEVA SIEA Primaclima SLOVNAFT ADRIAN Weishaupt Viessmann ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE D.A.L.I - M.N. 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ČSSE-ISES

Základné informácie - ENEF 2018

Ročník: 13.
Termín: 6. - 7. november 2018

Miesto konania: Hotel Pod zámkom****, Bojnice

Téma konferencie:
„INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ"

Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Konferencia venovaná energetickej
efektívnosti si počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala obľubu v odbornej aj laickej verejnosti
a má svoje pevné miesto na slovenskom trhu konferencií venovaných energetickej problematike.
Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy,
informácie a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti, energetických služieb, inteligentných
riadiacich systémov a riešení a tiež využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Aj v tomto ročníku pripravili organizátori zaujímavý a aktraktívny program. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom konferencie informácie, ktoré v súčasnosti rezonujú v spoločnosti a ktoré 
zabezpečia efektívny, trvalo udržateľný, spoľahlivý a bezpečný rozvoj energetickej infraštruktúry.


TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

1.  Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny
- ciele do roku 2020 a na obdobie po roku 2020
- finančné nástroje na zvýšenie energetickej náročnosti


2.  Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
- biomasa
- druhotné zdroje surovín pre energetiku


3.  Racionálne využitie solárnej energie
- netradičné inštalácie solárnych systémov
- praktické skúsenosti od návrhu až po realizáciu

4.  Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava
- súčasnosť a perspektívy
- inovačné technológie


5. Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti
    verejných budov
- príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
- kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu


6.  Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
- riešenia pre mestá a obce
- inteligentné budovy a aspekty ich prevádzkovania


7.  Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére
- moderné technológie pre zber dát a ich vyhodnocovanie
- inovatívne riešenia pre energetický manažmentKonferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných
stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.

Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 421 905 222 012
e-mail:
kucera@zpoe.sk

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 421 905 509 302
e-mail:
majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail:
meen@meen.sk

 

 

 

 

Copyright © 2018 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS