Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramzborník prednášok 2018fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri thermosolarSK-BIOMMinisterstvo hospodársva SRATREAPro EnergyOdpady portalTZBGGE TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás Energiaweb ENERGETIKA SEVA SIEA Primaclima SLOVNAFT ADRIAN Weishaupt Viessmann ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE D.A.L.I - M.N. 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ČSSE-ISES
Zborník prednášok ISBN 978-80-228-3122-2      


1. SEKCIA: SÚČASNÁ ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA A OČAKÁVANÉ ZMENY

1.Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky1
František Janíček, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
2.Čo nového v Bruseli?2
Jozef Badida, Portál Energie pre Vás, Bratislava, Slovenská republika
3.Význam a úloha dobrovoľných dohôd priemyselných odberateľov energie pri plnení záväzku SR3
Importance and Role of Industrial Energy Consumers Voluntary Agreements in fulfillment of the Slovak Republic´s commitment
4.Elektromobilita v novele smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov4
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava, Slovenská republika
5.Odborne o energii - prezentácia projektu5
Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika
6.AEE a jej aktivity vo svete v roku 20186
Larry Good, AEE Atlanta, USA

2. SEKCIA: PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE A RIEŠENIA NA VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH FORIEM ENERGIE

1.Perspektíva tuhého biopaliva v podmienkach Slovenska7
Július Jankovský, APERTIS s.r.o., Lieskovec, Slovenská republika
2.Alternatívny zdroj biomasy - substrátu pre bioplynovú stanicu8
Ján Gaduš, SPU v Nitre, Slovenská republika
3.Komunálny zdroj tepla na báze tuhého paliva9
Roman Bajtoš, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
4.Tepelná úprava tuhého bioodpadu pre sektor energetiky10
Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
5.Potenciál aditiva pre zefektívnenie prevádzky BPS11
Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza, Slovenská republika
6.Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére12
Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

3. SEKCIA: RACIONÁLNE VYUŽITIE SOLÁRNEJ ENERGIE

1.Vývoj solárnej techniky a jej aplikácie od 19. do 21. storočia13
Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
2.Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště14
Bořivoj Šourek, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
3.Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky - teorie a prax15
Petr Wolf, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
4.Praktické príklady zmysluplného využitia fotovoltiky16
Peter Uhlík, Solárny dom s.r.o., Trnava, Slovenská republika
5.Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch - od návrhu po odovzdanie17
Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
6.Kombinácia solárneho termického systému s plynovým kotlom - zapojenie, regulácia, skúsenosti18
Jozef Pekľanský, REGULUS-TECHNIK, s.r.o., Prešov, Slovenská republika

4. SEKCIA: ELEKTROMOBILITA - TRVALO UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

1.Aktuálny vývoj elektromobility v EÚ a na Slovensku19
Peter Ševce, Tomáš Krídla, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Bratislava, Slovenská republika
2.Elektromobilita v SR - Quo Vadis?20
Milan Lešánek, Eco Auto s.r.o., Detva, Slovenská republika
3.Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá a elektrické autobusy21
Vladimír Kukučka, ABB s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
4.Služby elektromobility22
Rastislav Žembery, ZSE a.s. Corporate Development, Bratislava, Slovenská republika
5.eMobilita ako služba23
Marcel Lukačka, GO4 s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
6.Nabíjacia stanica ako reklama jej prevádzkovateľa24
Radovan Slamka, Elmark Plus s.r.o., Šaľa, Slovenská republika

5. SEKCIA: GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY - KĽÚČ K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ

1.Príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu25
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
2.Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe26
Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovenská republika
3.Ako naštartovať využitie GES pri obnove verejných budov?27
Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, Slovenská republika
4.Význam poradcu v procese prípravy GES pre verejný sektor28
Marcel Lauko, APES, Bratislava, Slovenská republika
5.Možnosti financovania projektov garantovaných energetických služieb29
Peter Vaňo, Všeobecná úverová banka, Bratislava, Slovenská republika
6.Kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu30
Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava, Slovenská republika

6. SEKCIA: INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

1.Energia ako jeden z kľúčových prvkov udržateľného a inteligentného mestského plánovania31
Zoltán Czinege, H1 Systems Engineering Services LLC, Budapešť, Maďarsko
2.Energetická sebestačnosť obce alebo dánske riešenie pre ostrovný energetický systém32
Keld Balmer Hansen, Danske kirkers rad, Kodaň, Dánsko
3.Budova s takmer nulovou spotrebou energie ako aktívny prvok energetickej sústavy33
Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
4.Budovy s takmer nulovou spotrebou energie, návrh a posúdenie v praxi34
Igor Niko, Niko Invest, spol. s r.o., Prievidza, Slovenská republika
5.Posúdenie denného osvetlenia interiérov - EÚ norma a jej energetické úskalia35
Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava, Slovenská republika

7. SEKCIA: INTELIGENTNÉ RIADIACE SYSTÉMY V KOMUNÁLNEJ A PRIEMYSELNEJ SFÉRE

1.Nové riešenia energetického manažmentu pre 21. storočie36
Peter Chochol, Sféra a.s., Bratislava, Slovenská republika
2.Inteligentné meracie systémy - diaľkový prenos dát za účelom fakturácie a optimalizácie37
Ivan Paštrnák, Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika
3.Cloudový dispečerský systém a dátová analytika38
Daniel Szantai, Energocentrum Plus, s.r.o., Praha, Česká republika
4.Firemná prezentácia ? Zvýšenie účinnosti prevádzky použitím systému viackotlovej regulácie Weishaupt39
Slavomír Arvai, Weishaupt, s.r.o., Zvolen, Slovenská republika
5.SMART SOLUTIONS pre úspory v priemyselnej energetike40
Michal Mihályfi, Adrian Group, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
6.Inteligentné riadiace systémy v centrálnom zásobovaní teplom41
Albin Zsebik, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
7.Využitie digitálnych technológií pre diaľkovú správu zdrojov tepla42
Tomáš Matušovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
8.Building Information Modeling (BIM) v kontexte internetu vecí (IoT)43
Tomáš Funtík, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská republikaCopyright © 2018 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS