Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramzborník prednášok 2018fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri thermosolarSK-BIOMMinisterstvo hospodársva SRATREAPro EnergyOdpady portalTZBGGE TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás Energiaweb ENERGETIKA SEVA SIEA Primaclima SLOVNAFT ADRIAN Weishaupt Viessmann ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE D.A.L.I - M.N. 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ČSSE-ISES

PROGRAM

13. medzinárodná konferencia ENEF 2018

INTELIGENTNE NA ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ

 
ČASOVÝ ROZPIS PROGRAMU KONFERENCIE

1.  deň –  6. novembra 2018
09,45 - 18,00 h

09,45 h               1. SEKCIA         Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

12,15 h               OBED

13,45 h               2. SEKCIA         Progresívne technológie a riešenia pre využívanie
                                                       obnoviteľných foriem energie     
                            4. SEKCIA          Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava

15,45 h               PRESTÁVKA

16,00 h               3. SEKCIA          Racionálne využitie solárnej energie
                            5. SEKCIA          Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu
                                                        energetickej efektívnosti

19,30 h              SPOLOČENSKÝ VEČER

2. deň - 7. novembra 2018
09,00 - 13,30 h

09,00 h
              6. SEKCIA          Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj

11,00 h              PRESTÁVKA

11,15 h              7. SEKCIA          Inteligentné riadiace systémy v komunálnej
                                                       a priemyselnej sfére

13,30 h              ZÁVER KONFERENCIE
                           
                           
OBED

                      
6. novembra 2018

1. SEKCIA: SÚČASNÁ ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA A OČAKÁVANÉ ZMENY
kongresová hala
9,45 - 12,15 h

Predsedajúci: Jozef Badida

Otvorenie
 - Miroslav Kučera, prezident ASENEM
 

 1. Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky
  František Janíček, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
 2. Čo nového v Bruseli?
  Jozef Badida, Portál Energie pre Vás, Bratislava, Slovenská republika
 3. Význam a úloha dobrovoľných dohôd priemyselných odberateľov energie pri plnení záväzku SR
  Peter Drotár, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 4. Elektromobilita v novele smernice č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov
  Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava,  Slovenská republika
 5. Odborne o energii - prezentácia projektu
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA, Banská Bystrica, Slovenská republika
 6. AEE a jej aktivity vo svete v roku 2018
  Larry Good, AEE Atlanta, USA

2. SEKCIA: PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE A RIEŠENIA NA VYUŽÍVANIE OBNOVITEĽNÝCH FORIEM ENERGIE
malá prednášková sála
13,45 - 15,45 h

Predsedajúci sekcie: Jozef Víglaský

 1. Perspektíva tuhého biopaliva v podmienkach Slovenska
  Július Jankovský, APERTIS s.r.o., Lieskovec, Slovenská republika
 2. Alternatívny zdroj biomasy - substrátu pre bioplynovú stanicu
  Ján Gaduš, SPU v Nitre, Slovenská republika
 3. Komunálny zdroj tepla na báze tuhého paliva
  Roman Bajtoš, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Tepelná úprava tuhého bioodpadu pre sektor energetiky
  Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
 5. Potenciál aditiva pre zefektívnenie prevádzky BPS
  Juraj Klukan, H W Service, s.r.o., Prievidza, Slovenská republika
 6. Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére
  Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


3. SEKCIA: RACIONÁLNE VYUŽITIE SOLÁRNEJ ENERGIE
malá prednášková sála

16,00 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Tomáš Jančařík

 1. Vývoj solárnej techniky a jej aplikácie od 19. do 21. storočia
  Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 2. Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště
  Bořivoj Šourek, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 3. Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky - teorie a prax
  Petr Wolf, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika
 4. Praktické príklady zmysluplného využitia fotovoltiky
  Peter Uhlík, Solárny dom s.r.o., Trnava, Slovenská republika
 5. Solárna podpora ohrevu vody v bytových domoch - od návrhu po odovzdanie
  Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 6. Kombinácia solárneho termického systému s plynovým kotlom - zapojenie, regulácia, skúsenosti
  Jozef Pekľanský, REGULUS-TECHNIK, s.r.o., Prešov


4. SEKCIA:  ELEKTROMOBILITA - TRVALO UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA
kongresová hala
13,45 - 15,45 h

Predsedajúci sekcie: Peter Ševce

 1. Aktuálny vývoj elektromobility v EÚ a na Slovensku
  Peter Ševce, Tomáš Krídla, Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Bratislava, Slovenská republika
 2. Elektromobilita v SR - Quo Vadis?
  Milan Lešánek, Eco Auto s.r.o., Detva, Slovenská republika
 3. Dobíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá a elektrické autobusy
  Vladimír Kukučka, ABB s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Služby elektromobility
  Rastislav Žembery, ZSE a.s. Corporate Development, Bratislava, Slovenská republika
 5. eMobilita ako služba
  Marcel Lukačka, GO4 s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 6. Nabíjacia stanica ako reklama jej prevádzkovateľa
  Radovan Slamka, Elmark Plus s.r.o., Šaľa,
  Slovenská republika


5. SEKCIA:  GARANTOVANÉ ENERGETICKÉ SLUŽBY - KĽÚČ K ZVYŠOVANIU ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

kongresová hala
16,00 - 18,00 h


Predsedajúci sekcie: Marcel Lauko

 1. Príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
  Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 2. Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe
  Martin Polónyi, Ministerstvo financií SR, Bratislava, Slovenská republika
 3. Ako naštartovať využitie GES pri obnove verejných budov?
  Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, Slovenská republika
 4. Význam poradcu v procese prípravy GES pre verejný sektor
  Marcel Lauko, APES, Bratislava, Slovenská republika
 5. Možnosti financovania projektov garantovaných energetických služieb
  Peter Vaňo, Všeobecná úverová banka, Bratislava, Slovenská republika
 6. Kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu
  Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava, Slovenská republika

  Spoločenský večer v hoteli Pod Zámkom Bojnice

7. novembra 2018

6. SEKCIA:  INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

kongresová hala
9,00 - 11,00 h

Predsedajúci sekcie:  Svetlana Bartoňová

 1. Energia ako jeden z kľúčových prvkov udržateľného a inteligentného mestského plánovania
  Zoltán Czinege, H1 Systems Engineering Services LLC, Budapešť, Maďarsko
 2. Energetická sebestačnosť obce alebo dánske riešenie pre ostrovný energetický systém
  Keld Balmer Hansen, Danske kirkers rad, Kodaň, Dánsko
 3. Budova s takmer nulovou spotrebou energie ako aktívny prvok energetickej sústavy
  Pavol Jackuliak, Fenix Slovensko, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
 4. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie, návrh a posúdenie v praxi
  Igor Niko, Niko Invest, spol. s r.o., Prievidza, Slovenská republika
 5. Posúdenie denného osvetlenia interiérov - EÚ norma a jej energetické úskalia
  Stanislav Darula, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava, Slovenská republika


7. SEKCIA:  INTELIGENTNÉ RIADIACE SYSTÉMY V KOMUNÁLNEJ A PRIEMYSELNEJ SFÉRE
kongresová hala
11,15 - 13,30 h

Predsedajúci sekcie: Michal Krajčík

 1. Nové riešenia energetického manažmentu pre 21. storočie
  Peter Chochol, Sféra a.s., Bratislava, Slovenská republika
 2. Inteligentné meracie systémy - diaľkový prenos dát za účelom fakturácie a optimalizácie
  Ivan Paštrnák, Slovnaft, a.s., Bratislava, Slovenská republika
 3. Cloudový dispečerský systém a dátová analytika
  Daniel Szantai, Energocentrum Plus, s.r.o., Praha, Česká republika
 4. Firemná prezentácia - Zvýšenie účinnosti prevádzky použitím systému viackotlovej regulácie Weishaupt
  Slavomír Arvai, Weishaupt, s.r.o., Zvolen, Slovenská republika
 5. SMART SOLUTIONS pre úspory v priemyselnej energetike
  Michal Mihályfi, Adrian Group, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
 6. Inteligentné riadiace systémy v centrálnom zásobovaní teplom
  Albín Zsebík, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
 7. Využitie digitálnych technológií pre diaľkovú správu zdrojov tepla
  Tomáš Matušovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 8. Building Information Modeling (BIM) v kontexte internetu vecí (IoT)
  Tomáš Funtík, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská republika  ZÁVER KONFERENCIE


  Obed   Copyright © 2018 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS