Enef 2018
zákl. informáciecenník a pokynyprogramzborník prednášok 2018fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri thermosolarSK-BIOMMinisterstvo hospodársva SRATREAPro EnergyOdpady portalTZBGGE TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás Energiaweb ENERGETIKA SEVA SIEA Primaclima SLOVNAFT ADRIAN Weishaupt Viessmann ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE D.A.L.I - M.N. 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ČSSE-ISES

 

CENNÍK ÚČASTI  NA  KONFERENCII  ENEF 2018

 

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY DO 30.09.2018:

 

Účasť v dňoch:      cena  bez DPH        DPH 20%       cena celkom s DPH

6.-7.11.2018             145,83 EUR             29,17 EUR    175,00 EUR

 

 

ÚČASTNÍCKE POPLATKY OD  1.10.2018:

 

Účasť v dňoch:      cena bez DPH         DPH 20%       cena celkom s DPH

6.- 7.11.2018            170,83 EUR             34,17 EUR    205,00 EUR

Zľava 20% pre členov AEE.

Formy prezentácie firiem na konferencii
Firmy majú možnosť prezentovať sa na konferencii formou:
- výstavnej expozície po vyplnení objednávkového formulára
  (samostatný banner na webe)
- workshopu mimo hlavný program v samostatnej miestnosti:
  1,5 hod./300 EUR DPH
- firemnej prezentácie v samostatnej miestnosti:
  1,5 hod./300 EUR DPH

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania konferencie:

Hotel Pod zámkom****, Bojnice, ktorý sa nachádza  na  námestí pod Bojnickým zámkom.  Viac informácií na www.hotelpodzamkom.sk.

 

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok zahŕňa vložné na prednášky, prístup k elektronickému zborníku, občerstvenie počas prestávok, obedy, účasť a občerstvenie počas spoločenského večera.
Ceny sú stanovené dohodou podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a zákona o DHP č. 222/2004 Z.z.

Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na účet:

Tatra banka, a.s., pobočka B.Bystrica

IBAN:   SK63 1100 0000 0029 4103 0737

KS: 0308, VS: IČO účastníka

Termín úhrady: do 3.11.2018

Príjemca prihlášky a platby:

Ján Mesík – MEEN, s.r.o., T.Vansovej 1, 974 01  Banská Bystrica

IČO: 50578651, DIČ: 2120387258, IČ DPH: SK2120387258

Firma zapísaná v Obch.registri Okresného súduv B.Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 30818/S

Tel./fax: 048/414 33 56, mobil: 0903 560 342,  e-mail: meen@meen.sk

 

Zaslaním záväznej prihlášky na 13. ročník konferencie ENEF 2018 účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vytvorenia prezenčných listín, zoznamu účastníkov a prístupu k elektronickému zborníku z konferencie ENEF 2018, ako aj za účelom zaslania ponuky na ďalšie ročníky konferencie ENEF.
Súhlas udeľuje účastník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679.

Na základe záväznej prihlášky a prijatej platby vystavíme faktúru, ktorú zašleme na adresu účastníka konferencie.

 

Zrušiť účasť je možné písomne pred zahájením konferencie. Zrušenie účasti viac ako 15 dní pred zahájením konferencie nepodlieha poplatku. Pri zrušení účasti 15 dní pred zahájením konferencie a menej je stornovací poplatok 50%. Pri neúčasti prihláseného účastníka alebo náhradníka sa účastnícky poplatok nevracia. Meno náhradníka prosíme oznámiť v predstihu.

 

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.

Ponuka ubytovania – pozri banner „Ubytovanie“.

 


INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

 

Otvorenie konferencie:      6.11.2018 o 9,45 h

Záver konferencie:           7.11.2018 o 14,00 h

 

Prezencia:                       6.11.2018 od 8,00 – 9,30 h

                                       7.11.2018 od 8,00 – 8,45 h

                                   

Rokovací jazyk:               slovenský, český, anglický

                                       konzekutívne tlmočenie je zabezpečené

 

Copyright © 2018 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS