Enef 2016
zákl. informácieprogramzborník prednášok 2016fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council Energy centre AEE SIEA ZPOE SSTP ASPEK thermosolar thermosolar SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL Primaclima Engie SAB EKO bývanie TOP trendy TZB E-OBCE Energia WEB ENERGETIKA 21. storočie Weishaupt Viessmann D.A.L.I. - M.N. Energieportal Odpadyportal Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZSVTS Stefe Elgas ADRIAN GROUP ZSE epv.sk INTECH

PROGRAM

12. medzinárodná konferencia ENEF 2016

S energiou rozumne a efektívne


26. októbra 2016

ÚVODNÉ PLENÁRNE ZASADNUTIE 
prednášková sála LUX 2
9,30 - 12,40 h

Predsedajúci: Miroslav Kučera


Otvorenie
 

 1. Energetická efektívnosť v rámci Energetickej únie a ciele do roku 2030
  Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 2. Míľniky a perspektívy regulácie sieťových odvetví v kontexte s Európskym vývojom
  Jozef Holjenčík, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava, Slovenská republika
 3. Energetická stratégia a jej realizácia v Maďarsku
  Peter Kaderják, REKK at Corvinus Business School, Budapest, Maďarská republika
 4. AEE a jej aktivitiy vo svete v roku 2016
  Larry Good, AEE Atlanta, USA
 5. Je naša legislatíva pripravená na novú decentralizovanú energetiku?
  Pavel Šimon, Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
 6. Ekonomické a finančné parametre energetických projektov v regulovanom prostredí
  Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin Bratislava, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 7. Riešenie konverzie odpadov na energiu v Kanade
  Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva, Bratislava, Slovenská republika
 8. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA Banská Bystrica, Slovenská republika
 9. Zvyšovanie efektivity výroby a distribúcie tepla plus energetické služby - prostriedok k upevňovaniu a zvyšovaniu postavenia CZT
  Pavol Koreň, STEFE Banská Bystrica, a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika
 10. Čo dokáže fotovoltika
  Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 11. Riadenie a prevádzkovanie elektrární v Chorvátsku
  Zdravko Kurilj, energetický špecialista, Oroslavje, Chorvátsko

  Prestávka na obed 12,40 - 14,00 h
PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 1 A 2 
prednášková sála LUX 2
14,00 - 14,40 h
 1. Kombinácia energetických služieb a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v ČR
  Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, Česká republika
 2. Rozvoj elektromobility v SR
  Jaroslav Sýkora, SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu, Bratislava, Slovenská republika

 
1. SEKCIA: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE
prednášková sála LUX 2 - prebieha súbežne s 2. sekciou
14,50 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Marcel Lauko
 

 1. Rozvoj financovania energetickej efektívnosti - aktuálne iniciatívy a nástroje
  Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava, Bratislava, Slovenská republika
 2. Potenciál využitia EPC pri komplexnej obnove budov
  Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava, Slovenská republika

  Prestávka na kávu 16,15 - 16,35 h

 3. SlovSEFF - Program financovania energetických úspor a OZE z kreditnej linky ERBD
  Róbert Máček, ENVIROS, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Energetický manažment začína posúdením problematiky - niektoré nástroje pre efektívny energetický manažment v priemysle
  Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems Gliwice, Poľsko
 5. Projekt EnPC-INTRANS - Potreby a bariéry využívania Energy Performance Contracting-u v transformujúcich sa krajinách
  Radoslav Vician, e-code, Krupina, Slovenská republika
  Projekt EnPc-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v      transformujúcich sa krajinách - Chorvátsko
  Marko Karan, Energy Institute Hrvoje Pozar, Chorvátstko
  Projekt EnPc-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v tranformujúcich sa krajinách - Rumunsko
  Bogdan Podlogia, Tme Energy Efficiency and Renewable Energies Agency Ploiesti - Prahova, Rumunsko
  Projekt EnPC-INTRANS - Potreby a bariéry využívania EPC v transformujúcich sa krajinách - Slovinsko
  Niko Natek, Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Slovinsko


2. SEKCIA: SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ ELEKTROMOBILITY
prednášková sála LUX 1 - prebieha súbežne s 1. sekciou

14,50 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Jaroslav Sýkora

 1. Infraštruktúra pre elektromobily, súčasnosť a budúcnosť
  Rastislav Lauko, Voltia a.s.,  Bratislava, Slovenská republika
 2. Budú elektrické autá na Slovensku doma?
  Ruth Göblová, Východoslovenská energetika, a.s., Košice, Slovenská republika 
 3. Skúsenosti s rozvojom nabíjacej infraštruktúry z pohľadu prevádzkovateľa nabíjacích staníc
  Pavol Ballon, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Slovenská republika

  Prestávka na kávu 16,15 - 16,35 h

 4. Atos pilotné projekty elektromobility
  Jaroslav Sabolík, Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 5. Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami
  Andrea Farkašová, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 6. Rozvoj a riešenia elektromobility v Kanade
  Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva v SR, Bratislava, Slovenská republika

  Banket v hoteli LUX 19,00 - 22,00 h

  
27. októbra 2016

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI  3 a 4
prednášková sála LUX 2
8,45 - 9,25 h 

 1. Inteligentné meranie a energetický manažment
  Peter Chochol, Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 2. Zelená domácnostiam v praxi
  Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, Slovenská republika

   

3. SEKCIA:  INTELIGENTNÉ MERACIE A RIADIACE SYSTÉMY
prednášková sála LUX 2 - prebieha súbežne so 4. sekciou
9,35 - 12,30 h

Predsedajúci sekcie: Miroslav Kučera

 1. Možnosti IMS pri integrácii merania energetických médií a vody - tuzemské skúsenosti
  Matúš Izakovič, Yzamer s.r.o., Trnava, Slovenská republika
 2. Skúsenosti Slovenských elektrární s implementáciou moderných riadiacich systémov za účelom zníženia prevádzkových nákladov firiem
  Andrea Pancotti, SE Predaj, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 3. IMS - Riešenia pre obytné domy 
  František Vranay, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
 4. Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (P RDS)
  Andrej Juris, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava; Milan Valjašek, SSE - Distribúcia, a.s. Žilina; Marcel Fitere, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, Slovenská republika

  Prestávka na kávu 10,35 - 10,55


 5. Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Prístup prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy (P MDS)
  Ján Kollár, MAGNA ENERGIA
  , a.s. Piešťany, Slovenská republika
 6. Benefity z nasadenia IMS v distribúcii elektriny - Pohľad odberateľov
  Ján Fris, Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Slovenská republika
 7. Optimalizácia distribučných sietí
  Rudi Carolsfeld, Awensense, Vancouver, Kanada

  Firemná prezentácia SMART ENERGOS GROUP, s.r.o. - zástupca výrobcu inteligentných elektromerov

  Igor Vujičič, METER & CONTROL, Belehrad, Srbsko

  Prestávka na obed 12,30 - 14,00 h


4. SEKCIA:  SLNEČNÁ ENERGIA A JEJ SÚČASNÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA

prednášková sála LUX 1 - prebieha súbežne s 3. sekciou
9,35 - 12,30 h

Predsedajúci sekcie: Tomáš Jančařík

 1. Je fotovoltika najlepšia časť využitia slnečnej energie aj v malom meradle?
  Pavel Šimon, Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko
 2. ErP a jeho vplyv na solárne systémy
  Ondrej Dobrocký, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 3. Vývoj hybridného fotovolticko - tepelného kolektora pre kombinované solárne systémy
  Bořivoj Šourek, UCEEB, ČVUT v Praze, Buštěhrad, Česká republika
 4. Praktické skúsenosti s využitím slnečnej energie
  Ján Otčenáš, GEEA, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

   Prestávka na kávu 10,35 - 10,55 h

 5. Porovnanie návratnosti jednotlivých typov OZE
  Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 6. Nové absorbéry termických kolektorov - stagnácia už žiadny problém
  Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 7. Tepelné čerpadlo kombinované s FV systémom v rôznych aplikáciách
  Tomáš Matuška, UCEEB, ČVUT v Praze, Buštěhrad, Česká republika


  Prestávka na obed   12,30 - 14,00 h

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 5 a 6
prednášková sála LUX 2
14,00 - 14,40 h 

 1. Krása zelenej architektúry
  Róbert Špaček, Lukáš Šíp, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
 2. Uskladňovanie elektrickej energie z OZE
  Michal Šaštinský, Slovak Renewable Energy Agency, Bratislava, Slovenská republika

5. SEKCIA:  ZELENÉ BUDOVY - O EFEKTÍVNOSTI NIELEN ENERGETICKEJ
prednášková sála LUX 2 - prebieha súbežne so 6. sekciou
14,50 - 18,00 h

Predsedajúci sekcie: Michal Krajčík

 1. Zelené budovy a ich vplyv na produktivitu v kancelárskych a obchodných budovách
  Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Bratislava, Slovenská republika
 2. Zelené strechy ako súčasť energetickej  efektívnosti budov
  Peter Robl, Knauf Insulation s.r.o., Nová Baňa, Slovenská republika
 3. Kvalita vnútorného prostredia v zelených budovách
  Marek Kremeň, Exergy Studios s.r.o., Žilina, Slovenská republika
 4. Nútené vetranie a rekuperácia tepla ako nástroj na zníženie spotreby energie a skvalitnenie vnútorného prostredia
  Petr Gardelka, Elektrodesign ventilátory s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

   Prestávka na kávu 15,50 - 16,10 h

 5. Osvetlenie - nielen o šetrení energie
  Marek Macha, ZG Lighting Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 6. Úspory energie dosiahnuté v sektore budov v roku 2015 a potenciál úspor energie vo verejných budovách
  Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenská republika
 7. Zelená budova bez technických hračiek - krtkodom
  Martin Pribila, pribila&partner s.r.o., Rohožník, Slovenská republika
 8. Využitie obnoviteľných zdrojov energie a spätného získavania tepla v budovách s takmer nulovou potrebou energie: právne predpisy a praktické možnosti
  Igor Niko, Niko Invest s.r.o., Prievidza, Slovenská republika

 
6. SEKCIA:  MOŽNOSTI A TECHNOLÓGIE PRE USKLADNENIE ENERGIE
prednášková sála LUX 1 - prebieha súbežne s 5. sekciou
14,50 -18,00 h

Predsedajúci sekcie: Lucia Borisová 
  

 1. Vodík a jeho možnosti pri uskladňovaní elektrickej energie
  Pavol Rybár, Mário Molokáč, Mária Majorošová, Technická univerzita Košice, Slovenská republika
 2. Výsledky výzkumu sledování odezvy teplotních změn v horninovém masivu realizovaného na polygonech v areálu VŠB - TU Ostrava a firmy Green Gas DPB a.s. v Paskově
  M. Porzer, A. Pytlík, M. Klempa, P. Bujok, P. Pospíšil, VŠB TU Ostrava, Green Gas, Česká republika
 3. Veľkokapacitné úložiská energie
  J. Kotulová, V. Pavlík, D. Kupka, M. Korčák, I, Broska, P. Siman, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

  Prestávka na kávu 15,50 - 16,10 h

 4. Koncepce pro akumulaci elektřiny u decentralizovaných energetických zdrojů s plynovou turbínou - ano či ne?
  Jaroslav Konvička, Ladislav Vilimec, VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava, Česká republika
 5. Akumulácia a diverzifikácia - základný predpoklad energeticky nezávislých solárnych budov
  Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Žiar nad Hronom, Slovenská republika

  Neformálne diskusné fórum v hoteli Národný dom 19,00 - 22,00 h

 
28. októbra 2016

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 7 A 8
prednášková sála LUX 2
8,45 - 9,25 h

 1. Alternatívne zdroje energie a ich aktuálna konkurencieschopnosť
  Jozef Víglaský, FEVT TU vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika
 2. Stredne veľké spaľovacie zariadenia - nová legislatíva EÚ a pripravovaná legislatíva SR
  Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská republika

7. SEKCIA:  ENERGETIKA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
prednášková sála LUX 2 - prebieha súbežne s 8. sekciou
9,35 - 12,30 h

Predsedajúci sekcie: Jozef Šoltés

 1. Národné emisné stropy podľa navrhovanej právnej úpravy EÚ
  Ľubomír Žiak, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská republika
 2. Využitie centrálnych generátorov tepla vo vykurovaní veľkoobjemových priestorov
  Michal Mihályfi, ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
 3. Analýza prevádzky horúcovodného kotla - návrhy na zvýšenie účinnosti a zlepšenia vplyvu na životné prostredie
  Albin Zsebik, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarská republika

  Prestávka na kávu 10,35 - 10,55 h

 4. Denitrifikácia kotlov v Žilinskej teplárenskej, a.s.
  Alexandra Mayerová, Žilinská teplárenská, a.s., Žilina, Slovenská republika
 5. Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie
  Jozef Jandačka, Žilinská univerzita, Žilina, Slovenská republika
 6. Ekonomická a ekologická efektívnosť prevádzkovania odsírovacích jednotiek
  Ivan Stranovský, CMEP, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. SEKCIA:  ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE AKO UDRŽATEĽNÁ VOĽBA
prednášková sála LUX 1 - prebieha súbežne so 7. sekciou
9,35 - 12,30 h

Predsedajúci sekcie: Jozef Víglaský

 1. Možnosti a realita využívania geotermálnych vôd v poľnohospodárstve
  Ján Takács, SvF STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
 2. Prevádzkové problémy a poruchy kotlov na tuhé biopalivá
  Ján Kudlovský, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, závod Vojany, Slovenská republika
 3. Efektívny zdroj energie pre skleníkové hospodárstvo
  Ivan Ďuďák, Intech Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 4. Efektívne riešenie ako potenciál úspor v energetike
  Július Jankovský, APERTIS s.r.o. Lieskovec, Slovenská republika

  Prestávka na kávu 10,35 - 10,55 h

 5. Alternatívne zdroje a palivá v sektore energetiky
  Juraj Klukan, H W Service, spol. s r.o.,  Prievidza, Slovenská republika
 6. Slnečná energia a jej možnosti využitia v priemysle
  Marian Ježo, THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovenská republika
 7. Palivá na báze druhotných surovín
  Ľubomír Šooš, SF STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
 8. Praktické skúsenosti z realizácií tepelných čerpadiel v komunálnej sfére
  Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 9. Bilancia produkcie skleníkových plynov a zásob uhlíka v závislosti na miere a spôsoboch energetického využitia palivovej dendromasy
  Milan Oravec, Marián Slamka, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Slovenská republika


  Obed    12,30 h


  ZÁVER KONFERENCIE 

   

  Zborník prednášok z konferencie na DVD je možné objednať na e-mailovej adrese meen@meen.sk alebo na poštovej adrese: Ján Mesík - MEEN, T.Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica.
  Cena zborníka na DVD je 108 EUR vrátane DPH (90 EUR bez DPH 20%). K cene bude pripočítané balné a poštovné; zborník bude zaslaný na adresu klienta formou dobierky.

  Prístup k elektronickému zborníku na tejto webovej stránke je možné objednať na e-mailovej adrese meen@meen.sk.
  Cena prístupu je 96 EUR vrátane DPH (80 EUR bez DPH 20%).
  Na základe objednávky bude klientovi zaslaná zálohová faktúra a po jej úhrade daňový doklad. Zároveň budú klientovi zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu prístupové údaje do zborníka.

   

   

   

Copyright © 2016 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS