Enef 2016
zákl. informácieprogramzborník prednášok 2016fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council Energy centre AEE SIEA ZPOE SSTP ASPEK thermosolar thermosolar SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL Primaclima Engie SAB EKO bývanie TOP trendy TZB E-OBCE Energia WEB ENERGETIKA 21. storočie Weishaupt Viessmann D.A.L.I. - M.N. Energieportal Odpadyportal Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZSVTS Stefe Elgas ADRIAN GROUP ZSE epv.sk INTECH

Základné informácie

Ročník: 12.
Termín: 26. - 28. október 2016

Téma konferencie:
„S energiou rozumne a efektívne“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia "enef" je zameraná prierezovo na problematiku energetickej efektívnosti. Počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala pevné miesto na slovenskom trhu energetických konferencií. Konferencia "enef" sa koná každý druhý rok od roku 1994. Tento rok ponúka svojou náplňou najnovšie informácie už 12-ty krát. Aj teraz organizátori pripravili zaujímavý a atraktívny program, ktorý je zameraný na predstavenie súčasných trendov zvyšovania energetickej efektívnosti, ako i nových progresívnych technológií, umožňujúcich znižovať energetickú náročnosť. Predstavia sa progresívne trendy v meraní a riadení spotreby energie, nové prístupy pri poskytovaní energetických služieb a možností využitia podporných programov na realizáciu energeticky efektívnych projektov. 12. ročník konferencie "enef" dáva tiež priestor pre trvalo udržateľné racionálne využívanie energie aj s ohľadom na životné prostredie, pre alternatívne zdroje energie, uskladňovanie energie a jej efektívne využívanie v budovách a doprave.

Organizátori veria, že navrhnutý program aj tentoraz upúta pozornosť širokej odbornej aj laickej verejnosti a bude tiež prínosom pre napĺňanie strategických a lokálnych cieľov energetickej politiky.

Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Tematické okruhy konferencie:

Úvodné plenárne zasadnutie

1.  Energetická efektívnosť ako alternatívny zdroj energie
2.  Súčasnosť a budúcnosť elektromobility
3.  Inteligentné meracie a riadiace systémy 
4.  Slnečná energia a jej súčasné možnosti využitia
5. 
Zelené budovy  - o efektívnosti nielen energetickej
6.  Možnosti a technológie pre uskladnenie energie
7.  Energetika a životné prostredie
8.  Alternatívne zdroje energie ako udržateľná voľba

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov
- mimovládne organizácie
- vzdelávacie a výskumné organizácie
Prípravný výbor konferencie:
Miroslav Kučera, ASENEM Bratislava 
Marian Rutšek, RFC, s.r.o., Banská Bystrica 
Ján Mesík - MEEN, Banská Bystrica
Tomáš Jančařík, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Milan Kozický, PRIMACLIMA, a.s., Nitra
Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU Bratislava, AEE Slovak Chapter
Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava
Dušan Petráš, SSTP
Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)
Lucia Borisová, ZSE Energy Solutions, Bratislava

Zborník prednášok z konferencie na DVD je možné objednať na e-mailovej adrese meen@meen.sk alebo na poštovej adrese: Ján Mesík - MEEN, T.Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica.
Cena zborníka na DVD je 108 EUR vrátane DPH (90 EUR bez DPH 20%). K cene bude pripočítané balné a poštovné; zborník bude zaslaný na adresu klienta formou dobierky.

Prístup k elektronickému zborníku na tejto webovej stránke je možné objednať na e-mailovej adrese meen@meen.sk.
Cena prístupu je 96 EUR vrátane DPH (80 EUR bez DPH 20%).
Na základe objednávky bude klientovi zaslaná zálohová faktúra a po jej úhrade daňový doklad. Zároveň budú klientovi zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu prístupové údaje do zborníka.

 

Copyright © 2016 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS