Enef 2014
zákl. informáciezborník prednášok 2014fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri DANFOSS www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council ZPOE AEE SSTP Energy centre SIEA ASPEK Primaclima Stefe Weishaupt Viessmann ADRIAN GROUP Elgas INTECH REMESLO STAVMAT D.A.L.I. – M.N. SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL IDB JOURNAL PRO-ENERGY STAVEBNIK E-OBCE ENERGETIKA SAB EKO bývanie TOP trendy Internetový portál ENERGIA komplexne a vecne 21. storočie Komunálna a priemyselná energetika Technika Solar technika ECO technika TZB Kenergie-portal.sk odpady-portal.sk epv.sk CVTTi thermosolar ABB
Zborník prednášok ISBN 978-80-228-2698-3      


Plenárne zasadnutie

1.Energetická politika a postoje SR ku klimaticko-energetickému rámcu 2030 1
Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovensko
2.Od predstáv k realite: Odkryté mýty v prostredí energetiky 2
Einari Kisel, World Energy Council, Londýn, Veľká Británia
3.Energetická bezpečnosť SR/EU 3
Jozef Badida, Portál energieprevas.sk, Bratislava, Slovensko
4.Od budov k mestám: Úvahy o mestskej mikroklíme 4
Ardeshir Mahdavi, TU Vienna, Department od Building Physics and Building Ecology, Rakúsko
5.Rozšírenie právnej úpravy o energetickej efektívnosti (Nový zákon o energetickej efektívnosti) 5
Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovensko
6.Výsledky tretieho akčného plánu energetickej efektívnosti: vyhodnotenie a návrh nových opatrení 6
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovenskol
7.Virtuálne elektrárne - riešenie pre budúcnosť zelenej energie 7
Štefan Bugár, VPP Energy, a.s. Bratislava, Slovensko
8.Technológie Waste-to-Energy v Kanade 8
Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva, Bratislava, Slovensko
9.Závery svetového kongresu AEE 2014 a aktivity AEE na medzinárodnej úrovni 9
Larry Good, Association of Energy Engineers, Atlanta, USA

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 1 A 2

1.Potenciál energetických služieb v SR a kroky potrebné k jeho využitiu 76
Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb, Bratislava, Slovensko
2.Chladivá v pozornosti politikov, výrobcov, služieb a prevádzkovateľov 77
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka, Slovensko

1. sekcia: Energetická efektívnosť, energetické služby a podporné mechanizmy v praxi

1.ISO 50001 a energetický audit 10
Albin Zsebik, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
2.Potenciál úspor energie v budovách - ako ho naplniť? 11
Peter Robl, Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa, Slovensko
3.Energy Performance Contracting v praxi - ako pripraviť úspešný projekt 12
František Kuťa, Siemens, s.r.o., Bratislava, Slovensko
4.Európske trhy s EPC a transparentnosť ako nástroj k prekonaniu existujúcich bariér 13
Jana Szomolányiová, SEVEn o.p.s. Praha, Česká republika
5.Kombinácia EPC s podpornými mechanizmami - cesta k vyššej efektívnosti 14
Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava, Slovensko
6.Dôležité zručnosti pre bankárov v trvalo udržateľných energetických projektoch 15
Larry Good, European Commission, Brusel, Belgicko
7.Optimalizácia nákladov v energetike a výber správnych dodávateľov 16
Marcel Beregi, ELGAS, člen skupiny GGE, Bratislava, Slovensko
8.Zber dát z meračov a energetický manažment 17
Jan Brunner, Richard Šudoma, STEFE Banská Bystrica, a.s., Banská Bystrica, Slovensko
9.Energetická efektívnosť vo výrobe a distribúcii stlačeného vzduchu 18
Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems Gliwice, Poľsko
10.Úspory energie zvýšením účinnosti pri použití horákov na predohriaty vzduch 19
Radek Pospíšil, WEISHAUPT s.r.o., Zvolen, Slovensko
11.Ako priniesť úspory do vysoko efektívnych systémov 20
Michal Mihalyfi, Adrian Group s.r.o. Banská Bystrica, Slovensko

2. sekcia: Energetická efektívnosť chladiacich okruhov

1.Chladivá a hodnotenie tepelných čerpadiel 21
Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Rovinka, Slovensko
2.Úsporné riešenia v prepravnom chladení 22Video
Milan Kozický, PRIMACLIMA, a.s., Nitra, Slovensko
3.Tepelné čerpadlá v supermarketoch a v obytných budovách 23
Adam Brestovský, STIEBEL ELTRON, TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o., Poprad, Slovensko
4.Využitie odpadného tepla tepelnými čerpadlami 24
Peter Kuliaček, Viessmann, s.r.o., Bratislava
5.Úsporná výroba tepla a chladu v poľnohospodárstve, potravinárstve a priemysle 25
Alexander Hyža, KVT, s.r.o., Bratislava, Slovensko
6.Chladenie a kúrenie vo vzduchotechnike 26
Dezider Machovec, FIVING, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko
7.Tepelné čerpadlá v komplexoch pasívnych budov 27
Miroslav Machovič, ESM-YZAMER, Trnava, Slovensko
8.Zvláštne aplikácie tepelných čerpadiel 28
Marián Maruniak, Michal Kosorín, WAMAK, s.r.o., Orovnica, Slovensko
9.Hodnotenie a výsledky energetických inšpekcií klimatizačných zariadení 29
Jozef Löffler, VÚV Piešťany, Slovensko

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 3, 4, 5

1.DENS 2014 - Informačný projekt o zelených technológiách 79
Jozef Badida, portál energieprevas.sk, Bratislava, Slovensko
2.Kde bude energetika za 5 - 10 rokov 80
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu, Bratislava, Slovensko
3.Aspekty ľudskej prítomnosti a správania sa v budovách 81
Ardeshir Mahdavi, TU Vienna, Department of Building Physics and Building Ecology, Rakúsko

3. sekcia: Slnečná energia v synergii s inými zdrojmi a formami energie

1.Velkoprůměrové solární vakuové trubice ve světě a vývoj v ČSSR a v SRN 30
Jaroslav Peterka, Fakulta umění a architektury TU v Liberci, Česká republika
2.Realizácia kombinácie slnečných kolektorov a tepelného čerpadla v pamiatkovo chránenom objekte 31
Markus Beslmeisl, IFF KG, Landshut, Nemecko
3.Podmienky vzdelávania a získania osvedčení pre inštalatérov zariadení pre obnoviteľné zdroje energie 32
Kvetoslava Šoltésová, SIEA Bratislava, Slovensko
4.Solárne zariadenia v budovách - otázky a odpovede 33
Tomáš Matuška, ČVUT, Praha, Česká republika
5.Inštalácia OZE v budovách a zariadeniach občianskej vybavenosti 34
Jozef Pekľanský, Regulus, s.r.o., Prešov, Slovensko
6.Úloha OZE v energeticky nezávislých budovách 35
Milan Novák, THERMO│SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
7.Solárna sústava bez nemrznúcej zmesi 36
Petr Kramoliš, Projekce OZE, Ostrava, Česká republika
8.Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 37
Bořivoj Šourek, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), ČVUT Praha, Česká republika
9.Ploché verzus rúrové kolektory, mýty a realita 38
Alfréd Gottas, THERMO│SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
10.Fotovoltika na Slovensku - Zmeny a možná budúcnosť 39
Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI), Bratislava, Slovensko
11.Solarizácia Chorvátska 40
Zdravko Kurilj, Technický expert, Oroslavje, Chorvátsko
12.Použitie termografickej kamery pri inštalácii a údržbe fotovoltických elektrární 41
Dušan Kiseľ, K-TEST, s.r.o., Košice, Slovensko
13.PV panely do extrémnych tepelných podmienok 42
Vladislav Poulek, POULEK SOLAR s.r.o., Praha, Česká republika
14.Energetické a ekonomické porovnanie solárneho fototermického a fotovoltického ohrevu vody 43
Tomáš Matuška, ČVUT Praha, Česká republika

4. sekcia: Energeticky a technologicky vyspelé budovy

1.Vzťah udržateľnosti a energetickej efektívnosti budov 44
Ladislav Piršel, Slovenská rada pre zelené budovy, Bratislava, Slovensko
2.Nízkoexergetické systémy techniky prostredia pre inteligentné budovy 45
Dušan Petráš, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Bratislava, Slovensko
3.Bytové odovzdávacie stanice tepla s prípravou teplej vody - čo ukazuje prax 46
Igor Iliaš, ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o., Banská Bystrica, Slovensko
4.Systém monitorovania a riadenia vnútorného prostredia pre optimalizáciu spotreby energie budov 47
Michal Krajčík, STU v Bratislave, Stavebná fakulkta, Bratislava, Slovensko
5.EC700-SK efektívny nástroj pre navrhovanie a hodnotenie energeticky a technologicky vyspelých budov - firemná prezentácia48
Ladislav Piršel, alocons spol. s r.o., Bratislava, Slovensko
6.Petržalské dvory - pilotný projekt aplikácie integrovaného navrhovania energeticky efektívnych budov 49
Michal Lešinský, Keramoprojekt Trenčín, člen inštitútu pre pasívne energetické domy, Slovensko
7.Výsledky termovíznych meraní budov v česko-slovenskom prihraničí 50
Jozef Vrtieľ, Eko-Centrum, o.z., Oravský Podzámok, Slovensko
8.Energeticky efektívna budova je tá, ktorá je efektívne prevádzkovaná 51
Peter Bohuš, e-Dome, s.r.o., Bratislava, Slovensko
9.Využitie mikrokogenerácie pre energeticky a technologicky vyspelé budovy 52
Milan Malcho, Jozef Jandačka, Marek Patsch, Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

5. sekcia: Inteligentné meranie, inteligentné siete a elektromobilita

1.Úvodné slovo: Kam smerujú inteligentné siete? 53
Patrik Križanský, EMOCITY klaster, Bratislava, Slovensko
2.Skúsenosti so zavádzaním inteligentných sietí v zahraničí 54
Jan Żurowski, General Electric International, Smart Grid Solutions, Varšava, Poľsko
3.Inteligentné siete na Slovensku - možnosti a výzvy 55
Martin Líška, FEI STU Bratislava, Slovensko
4.Súčasný stav implementácie elektromobility v Slovenskej republike 56
Jaroslav Sýkora, Slovenská asociácia pre elektromobilitu, Bratislava, Slovensko
5.Nabíjacia infraštruktúra pre elektromobilitu 57
Mário Pastierovič, ABB, s.r.o., pobočka Banská Bystrica, Slovenko

PLENÁRNE ZASADNUTIE PRED SEKCIAMI 6 A 7

1.Právna úprava MŽP SR, ktorou sa stanovujú požiadavky na kvalitu palív vyrobených z odpadov, ktoré dosiahli stav konca odpadu 82
Katarína Jankovičová, Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovensko
2.Biomasa - primárna domáca surovina pre sektor energetiky 83
Jozef Viglaský, TUZVO/SK-Biom, Zvolen, Slovensko
3.Potenciál lesnej biomasy a jeho využívanie na Slovensku 84
Milan Oravec, Národné lesnícke centrum, Zvolen, Slovensko
4.JRE termolýzna technológia Video
Antonín Novosad, GESS-CZ, s.r.o., Hranice, Česká republika

6. sekcia: Tradičné a alternatívne zdroje biomasy a možnosti ich využitia v energetike

1.Stratégia využívania energetického dreva a zásobovanie regionálnych odberateľov 58
Miloš Gejdoš, Technická univerziva vo Zvolene, Zvolen, Slovensko
2.Spracovanie biomasy na efektívne palivo - úspešné využitie biomasy ako energetickej suroviny pre samosprávy 59
Ladislav Židek, BIOMASA, z.p.o., Kysucký Lieskovec
3.Zvýšenie efektívnosti používania biopalív v zdrojoch KVET v sústavách CZT 60
Július Jankovský, APERTIS, s.r.o., Lieskovec, Slovensko
4.Slama a jej možná úloha v sektore energetiky v Poľsku 61
Wojciech Goryl, AGH - Univerzita, Krakow, Poľsko
5.Výsledky ekonomického hodnotenia výsadby energetických plantáží 62
Albin Zsebik, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
6.Možnosti pre efektívne zhodnotenie alternatívnych surovín v energetike 63
Juraj Klukan, H W Service, spol. s r.o., Prievidza, Slovensko
7.Bioplynová stanica TAMI v Kežmarku 64
Ingrid Hodulová, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko
8.Iniciatíva na podporu obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti - "repowermap" 65
Matúš Burian, Slovak Renewable Energy, Agentúra, Bratislava, Slovensko

7. sekcia: Životné prostredie a energetické využitie sekundárnych zdrojov a surovín

1.Energetické využití místně dostupných bioodpadů a jiných odpadů 66
Petr Podola, DATRYS s.r.o., Brno, Česká republika
2.Aerobný fermentor EWA a jeho využitie pri výrobe paliva z komunálneho odpadu 67
Miroslav Hůrka, AGRO-EKO spol. s r.o., Albrechtice, Česká republika
3.Výroba syngasu z komunálneho odpadu s následným využitím pri výrobe elektriny a tepla 68
Vladimír Svitek, VS Elektroservis, s.r.o., Považská Bystrica, Slovensko
4.Financovanie energetických projektov po zmenách externého prostredia 69
Vladimír Vacho, Ekofin Bratislava, s.r.o., Bratislava, Slovensko
5.Alternatívne zdroje biomasy vo forme komunálneho odpadu pre sektor energetiky 70
Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, Slovensko
6.Organický odpad a jeho využitie vo výrobe tuhých biopalív 71
Ľubomír Šooš, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
7.Opatrenia na zníženie emisií NOx v Žilinskej teplárenskej, a.s. 72
Alexandra Mayerová, Žilinská teplárenská, a.s. Žililna, Slovensko
8.Využitie odpadného tepla pomocou tepelného čerpadla 73
Vladimír Šimončič, GEA, Česká republikaCopyright © 2014 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS