Enef 2014
zákl. informáciezborník prednášok 2014fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri DANFOSS www.ASENEM.sk www.MEEN.sk World Energy Council ZPOE AEE SSTP Energy centre SIEA ASPEK Primaclima Stefe Weishaupt Viessmann ADRIAN GROUP Elgas INTECH REMESLO STAVMAT D.A.L.I. – M.N. SK-BIOM ČSSE-ISES 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ATP JOURNAL IDB JOURNAL PRO-ENERGY STAVEBNIK E-OBCE ENERGETIKA SAB EKO bývanie TOP trendy Internetový portál ENERGIA komplexne a vecne 21. storočie Komunálna a priemyselná energetika Technika Solar technika ECO technika TZB Kenergie-portal.sk odpady-portal.sk epv.sk CVTTi thermosolar ABB

Základné informácie

Ročník: 11.
Termín: 7.-9. október 2014

Téma konferencie:
„Rozumné využívanie energie cestou progresívnych metód, technológií a úsporných opatrení“

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Jedenásty ročník konferencie „enef“ nadväzuje na predošlý úspešný jubilejný, ktorý zúročil svoju dvadsaťročnú históriu tohto zaujímavého a medzi odborníkmi – energetikmi priemyselnej a komunálnej sféry veľmi obľúbeného podujatia. Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom tohtoročnej konferencie je na základe záverov ostatného Svetového energetického kongresu prispieť k zvýšeniu odborného poznania pri zabezpečení efektívneho a trvalo udržateľného energetického hospodárstva, ako i k dosiahnutiu konkurencieschopného prostredia, ktoré zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa a životného prostredia. Konferencia je miestom s jedinečnou možnosťou aktívneho získania a výmeny informácií na medzinárodnej úrovni.

Tematické okruhy konferencie:

Úvodné plenárne zasadnutie

1.  Energetická efektívnosť, energetické služby a podporné mechanizmy v praxi
2.  Energetická efektívnosť chladiacich okruhov
3.  Slnečná energia v synergii s inými zdrojmi a formami energie
4.  Energeticky a technologicky vyspelé budovy
5.  Inteligentné meranie, inteligentné siete a elektromobilita
6.  Tradičné a alternatívne zdroje biomasy a možnosti ich využitia v energetike
7.  Životné prostredie a energetické využitie sekundárnych zdrojov a surovín


Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít
- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov
- mimovládne organizácie
- vzdelávacie a výskumné organizácie


Prípravný výbor konferencie:
Miroslav Kučera, ASENEM Bratislava 
Marian Rutšek, RFC, s.r.o., Banská Bystrica 
Ján Mesík - MEEN, Banská Bystrica
Tomáš Jančařík, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Milan Kozický, PRIMACLIMA, a.s., Nitra
Michal Krajčík, AEE slovenská pobočka
Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Dušan Petráš, SSTP
Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Jozef Viglaský, Technická univerzita vo Zvolene
Albín Zsebik, BME, Technická univerzita v Budapešti

Zborník prednášok z konferencie na CD je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk alebo na poštovej adrese Ján Mesík - MEEN, T.Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica.
Cena zborníka na CD je 108 EUR vrátane DPH (90 EUR bez DPH 20%).
K cene bude pripočítané balné a poštovné; zborník bude zaslaný na adresu klienta formou dobierky.

Prístup k elektronickému zborníku na tejto webovej stránke je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk.
Cena prísupu je 96 EUR vrátane DPH(80 EUR bez DPH 20%).
Na základe objednávky bude klientovi zaslaná zálohová faktúra a po jej úhrade daňový doklad. Zároveň budú klientovi preposlané na ním zadanú mailovú adresu prístupové údaje do zborníka.

 

 

 

Copyright © 2014 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS