Enef 2012
zákl. informáciezborník prednášok 2012fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.stavebnik.sk www.e-obce.sk www.biomasa.sk

Výzva na prípravu prednášky

Prosíme záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť 10. medzinárodnej konferencie ENEF 2012 ako prednášatelia, aby odoslali Prihlášku prednášky podľa pokynov v priloženom formulári do 10. júna 2012. Obdržanie prihlášky Vám obratom potvrdíme e-mailom.

Zaradenie prednášky do programu konferencie Vám oznámime na Vašu e-mailovú adresu do 25. júna 2012.

Rokovací jazyk: slovenský/český/anglický

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia o prijatí príspevku, forme jeho prezentácie a zaradenia do sekcie.

Prípadné nejasnosti konzultujte s Marianom Rutšekom  00421 905 509 302, majorut@gmail.comPrihláška prednášky 

Copyright © 2012 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS