Enef 2012
zákl. informáciezborník prednášok 2012fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.stavebnik.sk www.e-obce.sk www.biomasa.sk

10. medzinárodná konferencia ENEF 2012
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni

Organizátori: ASENEM v spolupráci s ECB, SIEA, SV WEC, ZPOE, AEE, MEEN
Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica
Dátum konania: 16. – 18. októbra 2012

PRIHLÁŠKA PREDNÁŠKY
Tematické zameranie konferencie:
 • Národná a regionálna energetická politika

 • Energetické služby ako dôležitý nástroj pre efektívne využívanie energie

 • Obnoviteľné formy energie – perspektívne zdroje pre regióny

 • Biomasa a jej využitie v energetike

 • Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla

 • Úspešné realizované projekty energetickej efektívnosti

 • Energetický audit v praxi – odhalený potenciál úspor • * - povinný údaj

  Copyright © 2012 - ENEF
     Dizajn a programovanie
  WEBHANDS